W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Nabywca - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Płatnik - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 134 gości oraz 0 użytkowników.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 588082-N-2019 z dnia 2019-08-21 r. - USŁUGI

Gmina Sztabin: Dowóz uczniów do szkół podstawowych w Sztabinie, Krasnymborze oraz w Jaziewie w roku szkolnym 2019/20

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Ogłoszenie nr 583047-N-2019 z dnia 2019-08-06 r.

Gmina Sztabin: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Sztabin w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego