Sołectwo
Nazwisko i imię sołtysa Nr domu Nr telefonu
Balinka
Zagórska Krystyna 2 661702981
Budziski
Kondracki Mariusz 2 695820285
Cisów
Siwicki Mirosław 11 510455297
Czarniewo
Chodorowska Emilia 10 504288933
Czarny Las
Toczyłowski Wojciech 11 517236716
Długie
Piekarski Wojciech 30 699976252
Ewy
Sałygo Jan 6 693693560
Fiedorowizna
Orłowska Małgorzata 16 666327429
Huta
Skorupa Krzysztof 22 733211533
Hruskie
Wyszyńska Wiesława 6 506990762
Jagłowo
Pawełko Jolanta 23 516564441
Jaminy
Kunda Stanisław 5 693904300
Janówek
Jakubowski Krzysztof 23 721978787
Jasionowo
Krysztofik Andrzej 43 609898525
Jasionowo Dębowskie
Poliński Grzegorz 16 797579235
Jastrzębna Druga
Sienkiewicz Alina 8 605184032
Jastrzębna Pierwsza
Miklaszewicz Barbara 52 606322987
Jaziewo
Matyskieła Anna Barbara 34 511487550
Kamień
Suchwałko Adam 9 663887200
Karoliny
Klim Jarosław 14 600126873
Komaszówka
Skorupa Wiesław 10 876414187
Kryłatka
Grajewski Andrzej 7 604897915
Kopiec
Giejsztorewicz Wojciech 30 692724858
Kopytkowo
Skurski Tomasz 7 511290088
Krasnoborki
Sztukowski Kamil 5 507442591
Krasnybór
Piekarska Janina 8 797231064
Kunicha
Krzywiński Piotr 8 876412434
Lebiedzin
Wojewnik Dorota 8 880023181
Lipowo
Rozmysłowicz Artur 4 796121882
Mogilnice
Lotko Sebastian 3 609036971
Motułka
Koszczuk Bernard 15 660970254
Ostrowie
Chomiczewska Magdalena 21 733041057
Podcisówek
Piekarska Zofia 8 727706715
Polkowo
Mitros Emilia 35 506710066
Sosnowo
Kotowski Wiesław 8 600225926
Sztabin
Iwanicka Bogusława ul. Augustowska 18 882814436
Ściokła
Anuszkiewicz Jerzy 5 500570977
Wolne
Zakrzewski Krzysztof 7 663032138
Wrotki
- - -