Jarosław Karp
- Wójt Gminy Sztabin
Artur Bogusław Rozmysłowicz
- Zastępca Wójta
Agnieszka Truszkowska
- Skarbnik
Beata Błażyńska
- Sekretarz