Wykaz sołectw i sołtysów z terenu Gminy Sztabin

kadencja 2019 - 2023 rok

Lp.

Sołectwo

Nazwisko i imię sołtysa

Nr domu

Nr telefonu

1.

Balinka    

Zagórska Krystyna

2

661702981

2.

Budziski

Kraszewski Wiesław

11

668779431

3.

Cisów

Siwicki Mirosław

11

876412214

4.

Czarniewo

Chodorowska Emilia

10

504288933

5.

Czarny Las

Haraburda Lech

3

663651395

6.

Długie

Piekarski Wojciech

30

699976252

7.

Ewy

Sałygo Konstancja

6

518400152

8.

Fiedorowizna

Orłowska Małgorzata

16

666327429

9.

Huta

Skorupa Krzysztof

22

876412301

10.

Hruskie

Wyszyńska Wiesława

6

506990762

11.

Jagłowo

Jaroszewicz Romuald

33

876413071

12.

Jaminy

Lewoc Władysław

3

661033727

876413033

13.

Janówek

Suchwałko Ewa Maria

3

876412287

14.

Jasionowo

Krysztofik Andrzej

43

609898525

15.

Jasionowo Dębowskie

Poliński Grzegorz

16

797579235

16.

Jastrzębna  Druga

Sujata Andrzej

35

793765532

17.

Jastrzębna  Pierwsza

Miklaszewicz Barbara

52

606322987

18.

Jaziewo

Matyskieła Anna Barbara

34

876413136

511487550

19.

Kamień

Suchwałko Adam

9

663887200

20.

Karoliny

Klim Jarosław

14

600126873

21.

Komaszówka

Skorupa Wiesław

10

876414187

22.

Kryłatka

Grajewski Andrzej

7

604897915

23.

Kopiec

Giejsztorewicz Wojciech

30

692724858

24.

Kopytkowo

Polkowski Wiesław

5

876413020

25.

Krasnoborki

Sztukowski Kamil

5

507442591

26.

Krasnybór

Piekarska Janina

8

797231064

27.

Kunicha

Krzywiński Piotr

8

876412434

28.

Lebiedzin

Wojewnik Dorota

8

880023181

29.

Lipowo

Rozmysłowicz Artur Bogusław

4

796121882

30.

Mogilnice Szumski Jan Waldemar

35

876413042

519410580

31.

Motułka

Koszczuk Bernard

15

660970254

32.

Ostrowie

Chomiczewska Magdalena

21

733041057

33.

Podcisówek

Piekarska  Zofia 

8

727706715

34.

Polkowo

Mitros Emilia

35

506710066

35.

Sosnowo

Kotowski Wiesław

8

600225926

36.

Sztabin

Bogusława Iwanicka

ul. Augustowska 18

 876412148

37.

Ściokła

Anuszkiewicz Jerzy

5

500570977

38.

Wolne

Zakrzewski Krzysztof

7

663032138

39.

Wrotki

Krysztofik Stefan

11

876413018