Wykaz sołectw i sołtysów z terenu Gminy Sztabin

kadencja 2019 - 2023 rok

Lp.

Sołectwo

Nazwisko i imię sołtysa

Nr domu

Nr telefonu

1.

Balinka    

Zagórska Krystyna

2

661702981

2.

Budziski

Kraszewski Wiesław

11

668779431

3.

Cisów

Siwicki Mirosław

11

876412214

4.

Czarniewo

Chodorowska Emilia

10

504288933

5.

Czarny Las

Haraburda Lech

3

663651395

6.

Długie

Piekarski Wojciech

30

699976252

7.

Ewy

Sałygo Konstancja

6

518400152

8.

Fiedorowizna

Orłowska Małgorzata

16

666327429

9.

Huta

Skorupa Krzysztof

22

876412301

10.

Hruskie

Wyszyńska Wiesława

6

506990762

11.

Jagłowo

Jaroszewicz Romuald

33

876413071

12.

Jaminy

Lewoc Władysław

3

661033727

876413033

13.

Janówek

Suchwałko Ewa Maria

3

876412287

14.

Jasionowo

Krysztofik Andrzej

43

609898525

15.

Jasionowo Dębowskie

Poliński Grzegorz

16

797579235

16.

Jastrzębna  Druga

Sienkiewicz Alina  8 605184032 

17.

Jastrzębna  Pierwsza

Miklaszewicz Barbara

52

606322987

18.

Jaziewo

Matyskieła Anna Barbara

34

876413136

511487550

19.

Kamień

Suchwałko Adam

9

663887200

20.

Karoliny

Klim Jarosław

14

600126873

21.

Komaszówka

Skorupa Wiesław

10

876414187

22.

Kryłatka

Grajewski Andrzej

7

604897915

23.

Kopiec

Giejsztorewicz Wojciech

30

692724858

24.

Kopytkowo

Polkowski Wiesław

5

876413020

25.

Krasnoborki

Sztukowski Kamil

5

507442591

26.

Krasnybór

Piekarska Janina

8

797231064

27.

Kunicha

Krzywiński Piotr

8

876412434

28.

Lebiedzin

Wojewnik Dorota

8

880023181

29.

Lipowo

Rozmysłowicz Artur Bogusław

4

796121882

30.

Mogilnice Szumski Jan Waldemar

35

876413042

519410580

31.

Motułka

Koszczuk Bernard

15

660970254

32.

Ostrowie

Chomiczewska Magdalena

21

733041057

33.

Podcisówek

Piekarska  Zofia 

8

727706715

34.

Polkowo

Mitros Emilia

35

506710066

35.

Sosnowo

Kotowski Wiesław

8

600225926

36.

Sztabin

Bogusława Iwanicka

ul. Augustowska 18

 876412148

37.

Ściokła

Anuszkiewicz Jerzy

5

500570977

38.

Wolne

Zakrzewski Krzysztof

7

663032138

39.

Wrotki

Krysztofik Stefan

11

876413018