Lipowo zostało założone w latach pięćdziesiątych XVIII wieku w ramach dawnej Puszczy Jaminy, lokowała ją najpewniej Teodora z Sołtanów, wdowa po Jerzym Stanisławie Sapiesze. W 1760 roku Lipowo liczyło zaledwie nieco ponad 1 włókę ziemi.[1] (1 włóka ok. 17 ha). Mieszkały tu zaledwie 2 rodziny.[2] W następnych latach wioska się nieco rozrosła, ale i tak stanowiła jedną z mniejszych osad w tej okolicy. W 1789 roku notowano zaledwie 8 domów (gospodarstw) i 28 mieszkańców[3].

Od 1815 roku Lipowo włączono do dóbr rządowych Łabno. Następnie po reorganizacji tego majątku, Lipowo należało do dóbr Adamowicze, w 1836 roku było tutaj 3 105 mórg ziemi[4]. Według danych z 1827 roku istniało tu 9 domów z 53 mieszkańcami.[5]

W drugiej połowie XIX wieku miejscowość włączono do gminy Dębowo, w 1884 roku istniało tu 12 domów ze 135 mieszkańcami.[6] W następnych latach z niewiadomych przyczyn stan zaludnienia wsi zmniejszył się, w 1911 roku mieszkały tylko 94 osoby[7].

Co ciekawe, większość wsi w tej okolicy w czasie I wojny światowej zmniejszyło dosyć znacznie liczebność, tutaj nic się nie zmieniło W 1921 roku w Lipowie było 16 domów i nadal 94 mieszkańców. Miejscowość należała do gminy Dębowo.[8]


[1] Wiśniewski J, Dzieje osadnictwa...., s. 271.

[2] Tamże.

[3] Tamże, s. 111.

[4] Ryżewski G, Dzieje.... s .112.

[5] Tabella miast i wsi...., tom I, s. 169.

[6] Słownik Geograficzny..., tom V, s. 292.

[7] Ryżewski G, Dzieje.... s .115.

[8] Skorowidz..., s. 2.