Jasionowo powstało w ostatnich latach XVI wieku, założył ją Adam Iwanowicz Chreptowicz dziedzic dóbr Krasnybór. Wioskę osadzono na 30 włókach gruntów[1]. W 1684 roku została nadana na rzecz klasztoru dominikanów z Krasnegoboru[2]. Przez następne lata Jasionowo użytkowali dominikanie krasnoborscy. Zakonnicy byli dobrymi gospodarzami, Jasionowo stało się jedną z największych miejscowości w tej okolicy. Według opisu parafii krasnoborskiej z 1784 roku Jesionowo JXX dominikanów, w dobrach JW. JP Chreptowicza, na południe mila mała.[3]

W XIX wieku była to jedna z większych wsi dóbr sztabińskich. W 1827 roku naliczono tutaj 34 domy i 210 mieszkańców.[4] Podczas uwłaszczenia ziemi dworskiej w latach 1855-1864 tylko trzy miejscowości w tych dobrach miały więcej niż 1 000 mórg, wśród nich było właśnie Jasionowo z liczbą 1 148 mórg i 56 gospodarstw (osad).[5] W 1882 roku miejscowość należała do gminy Sztabin i parafii Krasnybór. Liczyła 58 domów i 409 mieszkańców.[6]

W czasie spisu powszechnego z 1921 roku notowano 66 domów i 404 mieszkańców, w tym 2 prawosławnych.[7] W latach 1928-1936 władze gminne przeprowadziły scalanie gruntów w tej miejscowości[8].


[1] Wiśniewski J, Dzieje osadnictwa...., s. 157.

[2] Wiśniewski J, Dzieje osadnictwa...., s. 201.

[3] Wernerowa W, Opisy....., s. 72.

[4] Tabella miast i wsi.... , tom I, s. 175.

[5] Słownik Geograficzny....., tom XII, s. 48.

[6] Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego...., tom III, s. 484.

[7] Skorowidz....., s. 6.

[8] 63/33/0/44 [...]scalenie gruntów wsi Wolne i Jasionowo gminy Sztabin [korespondencja, opisy obszaru, protokoły, wykazy gospodarstw i właścicieli, orzeczenia, deklaracje i zobowiązania, wykazy stanu posiadania,