Informacja na temat realizacji projektu pn. „Nasza droga do czystego powietrza”

Gmina Sztabin zakończyła realizację projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW z Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” w ramach przedsięwzięcia pn.  „Nasza droga do czystego powietrza

Projekt został zrealizowany przy Szkole Podstawowej im. Karola Brzostowskiego w Sztabinie.

 W ramach projektu powstała ścieżka sensoryczna, ustawionych zostało 6 tablic przedstawiających znaczenie ekologii w życiu człowieka (prawidłowa segregacja śmieci, dlaczego warto segregować śmieci, śmieci wokół nas, galeria budek lęgowych, ekologiczne koło wiedzy, labirynt ekologiczny). Przygotowane zostały  prezentacje multimedialne, które pozwoliły na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci w 2 grupach wiekowych: przedszkolaki oraz uczniowie klas I-VIII. W ramach projektu przeprowadzono konkursy wiedzy o czystym powietrzu.

Dzisiaj edukacja ekologiczna jest przyszłością do prawidłowego funkcjonowania i dbania o środowisko, myślmy globalnie – działajmy lokalnie.