Aktualności

Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Sztabin

Informuję, że w dniu 27 czerwca 2024 roku, o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sztabin odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Sztabin.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie informacji o organizacji szkół w roku szkolnym 2024/2025 wynikające z zatwierdzonych projektów organizacyjnych.
  3. Sprawy bieżące.                                                          

Przewodniczący Komisji

Paweł Karp