Ślubowanie MDP

18 czerwca 2023 r. w  strugach deszczu Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza złożyła ślubowanie.

Pragnę podziękować Wójtowi Gminy Sztabin Jarosław Karp za pomysł i inicjatywę stworzenia MDP oraz wsparcie, którym nas obdarzył. Pani kierownik GOPS w Sztabinie Dorocie Salik oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wsparcie finansowe. Posłowi na Sejm Jarosław Zieliński oraz Wiesława Burnos - osoba publiczna Członek Zarządu Województwa Podlaskiego za zaszczycenie swoją obecnością. Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie st. bryg. Marcinowi Wierel za przeprowadzenie aktu pasowania. Druhom wychowawcom MDP (Arkadiusz Maciejewski, Miłosz Romanowski, Marcin Walijewski, Kamil Dochód) za wolontariat podczas prowadzenia zbiórek szkoleniowych i integracyjnych. Rodzicom druhów MDP za zaangażowanie podczas dzisiejszego dnia. Szczególne podziękowania dla Państwa Gorlewskich za ufundowanie napojów dla dzieci i gości. Jednostkom OSP z terenu Gminy Sztabin OSP Jastrzębna Pierwsza, OSP Krasnybór, OSP Jaziewo, OSP Mogilnice za to, że byliście dziś z nami.

Cóż mogę powiedzieć... Jesteśmy z Was dumni! To był dobrze zainwestowany czas.

Pamiętajcie, że "Prawdziwa pasja, która płynie w waszej duszy, to taka, której nigdy nie można zgasić" i tego Wam właśnie życzymy.

Marcin Grzenda

Fot. Mariola Mitros