Nazwa wsi pochodzi od słowa budzisko, czyli buda, szałas, lepianka.[1] Właśnie w tych prymitywnych domach zamieszkiwali chłopi zajmujący się pozyskiwaniem różnych bogactw leśnych. Tutaj mieszkali robotnicy pozyskujący rudę żelaza. Prezentowana niżej mapa z 1839 roku pokazuje okres powstawania osady, zaznaczono na niej zabudowania kopaczy rud żelaza oraz większe skupisko domów we wschodnim krańcu wsi. Wokół rozrzucone w lasach były jeszcze inne niewielkie osady leśne, takie jak: Motulka, Suchy Grąd, Kobyli Kąt, Budy oraz zabudowania strażników leśnych (Strzelec). Jak widać, w tamtym okresie pełno było tu lasów, które później w większości wytrzebiono. Owe obszary leśne należały do dóbr krasnoborskich (sztabińskich).

Z czasem znaczenie pozyskiwania rud żelaza zmalało. W połowie XIX wieku osada Budziski liczyła sześć domów, a jej mieszkańcy zajmowali się głównie wypalaniem węgla drzewnego.[2] W czasie uwłaszczenia ziemi dworskiej w połowie XIX wieku powstało tutaj 8 gospodarstw na 239 morgach ziemi.[3] W 1900 roku notowano nadal 8 domów oraz 78 mieszkańców, wioskę włączono do gminy Sztabin.[4]

W okresie międzywojennym była to niewielka wioska, w 1921 roku naliczono tu 12 domów i 72 mieszkańców.[5] W latach trzydziestych przeprowadzono scalenie gruntów wsi. W archiwum w Suwałkach zachowały się szczegółowe dane z opisami gospodarstw.[6]

Dębniaki (część wsi Budziski)

Na mapie z 1839 roku można zobaczyć niewielką osadę o nazwie Budy, która w tym czasie składała się zaledwie z jednego domu. Na mapie z okresu międzywojennego zwano ją już Dębniaki, w tym czasie składała się z dwóch domów.

Osiniaki (część wsi Budziski)

Brak danych z okresu sprzed II wojny światowej.


[1] Nazwy miejscowe...., tom I, s. 437.

[2] Ryżewski G, Dzieje obszaru gminy Sztabin od czasów najdawniejszych do współczesności, Białystok-Sztabin 2002,  s. 34.

[3] Słownik Geograficzny...., tom XII, s. 48.

[4] Tamże, tom XV/1, s. 265.

[5] Skorowidz miejscowości....., s. 6.

[6] 63/33/0/33 [...]scalenie gruntów wsi Budziski gminy Sztabin [korespondencja, wykazy gospodarstw, opis obszaru, protokoły, orzeczenia]; 1934-1934, hasła indeksu: Budziski, opis: poszyt; ; ; ; polski; s.169; ; ; Księga kontroli Nr 98 K.R.-88/Z 13 117;