W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

chór kaprys24 lipca 2015 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sztabinie miała miejsce premiera chóru „Kaprys”, który swoją działalność rozpoczął od lutego b.r. Pomysłodawczynią założenia chóru była Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztabinie Małgorzata Ostrowska. Przedstawiony repertuar przypadł do gustu publiczności, która wypełniła całą salę i gorącymi owacjami podziękowała zespołowi na stojąco. W imieniu publiczności za występ podziękowała radna Małgorzata Kunda, wróżąc „Kaprysowi” wielką karierę. Wszyscy członkowie chóru zostali obdarowani kwiatami wręczonymi przez Przewodniczącego Rady Gminy Sztabin Pawła Karpa.

Wielkie brawa należą się publiczności, która podczas koncertu zachowała się taktownie, wręcz wzorowo. Cieszymy się, że w naszej społeczności powstałą nowa karta w ważnej księdze „kultury”, która będzie zapisywana na bieżąco samymi sukcesami.

Czytaj więcej na stronie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztabinie