Wykaz stowarzyszeń i fundacji mających siedzibę na terenie Gminy Sztabin, nadzorowanych przez Starostę Augustowskiego

Lp.
Nazwa stowarzyszenia Adres siedziby Nr KRS/Ewid.
1
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej im. Karola Brzostowskiego Plac Karola Brzostowskiego 8, 16-310 Sztabin 0000067085
2
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Biebrza” w Sztabinie Plac Karola Brzostowskiego 8, 16-310 Sztabin 0000244188
3
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jastrzębna II - Ostrowie Jastrzębna Druga 45, 16-310 Sztabin 0000013882
4
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Biebrza” Jaminy 14, 16-310 Sztabin 0000560018
5
Stowarzyszenie Aktywny Sztabin ul. Kościuszki 10, 16-310 Sztabin 0000557827
6
Ochotnicza Straż Pożarna w Jastrzębnej Pierwszej Jastrzębna Pierwsza 48A, 16-310 Sztabin 0000067590
7
Ochotnicza Straż Pożarna w Jaziewie Jaziewo 47A, 16-310 Sztabin 0000068810
8
Ochotnicza Straż Pożarna w Sztabinie ul. Kościuszki 10, 16-310 Sztabin 0000079016
9
Ochotnicza Straż Pożarna w Polkowie Polkowo 22, 16-310 Sztabin 0000093805
10
Ochotnicza Straż Pożarna w Krasnymborze Krasnybór 43, 16-310 Sztabin 0000261483
11
Ochotnicza Straż Pożarna w Jagłowie Jagłowo 32 A, 16-310 Sztabin 0000083670
12
Ochotnicza Straż Pożarna w Jaminach Jaminy 21 B, 16-310 Sztabin 0000079679
13
Ochotnicza Straż Pożarna w Mogilnicach - Remiza Mogilnice – Remiza, 16-310 Sztabin 0000428246
14
Fundacja Snopowiązałka Polkowo 4, 16-310 Sztabin 0000491270
15
Fundacja Żelazne Drogi Podlasia Jastrzębna Pierwsza, Dw. Kolej., 16-310 Sztabin 0000862255