Pomoc finansowa Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego

Na podstawie umowy zawartej w dniu 25 maja 2018 r. Województwo Podlaskie udzieliło Gminie Sztabin pomocy finansowej w kwocie 5 000,00 zł przeznaczonej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Powyższa dotacja została przeznaczona na zakup: automatycznego defibrylatora zewnętrznego dla jednostki OSP Sztabin.

Kwota zakupu powyższego sprzętu została „Opłacona z dotacji Województwa Podlaskiego”.

Gmina posiada wyodrębnioną dokumentację finansowo - księgową otrzymaną na zakup sprzętu przeciwpożarowego. Na stroniewww.sztabin.ug.gov.pl, gmina upubliczniła informację o sfinansowaniu zakupu ze środków otrzymanych tytułem dotacji Województwa Podlaskiego. Na zakupionym sprzęcie zostały umieszczone widoczne i trwałe informacje o sfinansowaniu zakupu. Posiadany na wyposażeniu w/w sprzęt w znacznym stopniu podniesie gotowość bojową jednostki OSP Sztabin.

Wójt Gminy Sztabin

Tadeusz Drągiewicz