Aktualności

Zakup wyposażenia terenów rekreacyjnych i obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Sztabin.

Gmina Sztabin zrealizowała operację pn. Podniesienie standardów usług kulturalnych w Gminie Sztabin poprzez wyposażenie terenów rekreacyjnych i obiektów użyteczności publicznej we wsiach Sztabin, Jaziewo i Jastrzębna Pierwsza w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” na rok 2018. Na realizację tego projektu uzyskano dotację w kwocie 50 % poniesionych kosztów. Wartość zrealizowanej operacji wynosi ok 15859,43 zł.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Sztabin z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774)

Infrastruktura Domów Kultury 2022

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego” w ramach zadania „Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Sztabinie”

Dotacje dla jednostek OSP z północy regionu

Do strażaków z powiatów: augustowskiego, monieckiego, sejneńskiego i suwalskiego trafiły symboliczne czeki z dotacjami z budżetu województwa. W piątek, 12 sierpnia, przekazali je przedstawicielom samorządów i lokalnych jednostek OSP, członek zarządu Wiesława Burnos oraz radni wojewódzcy: Jadwiga Zabielska i Paweł Wnukowski.

XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że rozpoczął się XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.

II Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Rola Rolnika, by upadku unikał

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje II Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Rola Rolnika, by upadku unikał, który będzie przebiegał w formule on-line.

Manewry ratownicze gm. Sztabin 08.10.2021r.

8 października 2021 r. na terenie gminy Sztabin odbyły się manewry ratownicze, w których uczestniczyło 12 zastępów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  z powiatu augustowskiego: OSP Nowinka, OSP Dreństwo, OSP Sztabin, OSP Jaziewo, OSP Topiłówka, OSP Dalny Las, OSP Bartniki, OSP Polkowo, OSP Jaminy, OSP Krasnybór, OSP Mogielnice, OSP Jagłowo.

KANALIZACJA TO NIE ŚMIETNIK

Sieć kanalizacji sanitarnej nie może być traktowana jako śmietnik na odpady, tylko służy do odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych. Zgodnie z art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych.

ARiMR zachęca rolników do korzystania z portalu IRZplus

Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw potrzebom posiadaczy zwierząt gospodarkich, oraz realizując  przepisy ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umożliwia posiadaczom zwierząt składanie zgłoszeń zdarzeń zwierzęcych do Systemu IRZ w formie elektronicznej. W tym celu udostępniono aplikację Portal IRZplus, która pozwala posiadaczom szybko i wygodnie składać dokumenty IRZ przez Internet bezpośrednio do systemu informatycznego ARiMR.

Zaproszenie do wzięcia udziału w Turnieju strzeleckim gmin o Puchar Prezesa KS MARKSMAN

Zarząd Klubu Strzeleckiego MARKSMAN serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w TURNIEJU STRZELECKIM GMIN O PUCHAR PREZESA KS MARKSMAN Turniej odbędzie się 8 października 2017 roku o godz. 10.00 na terenie strzelnicy w Klonownicy k/Augustowa.

Harmonogram dyżurów aptek od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r.

Na podstawie Uchwały Nr 174/XXII/2017 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Augustowskiego określa się Harmonogram dyżurów w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy

"Dzielnicowy Bliżej Nas"

Rejon służbowy Nr 11: dzielnicowy – asp. sztab. Robert Żukowski Punkt Przyjęć Interesantów w Sztabinie, ul. Augustowska 53, pok. 11

Wykaz wsi położonych w poszczególnych kołach i obwodach łowieckich lub w BPN z terenu Gminy Sztabin wg stanu na marzec 2017 r.

1.Koło „SERWY” – Prezes koła: Bogusławski Zbigniew (tel. 512 204 259) Łowczy koła: Bartosiewicz Andrzej (tel. 661 909 800) Sekretarz koła: Sadowski Andrzej (tel. 507 043 414) Zgłoszenia szkód przyjmuje Piekarski Jan – Leśniczy (Leśniczówka w Podcisówku) (tel. 605 722 341)

Informacja dotycząca obowiązku zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Augustowie miejsc, w których utrzymywany jest drób

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Augustowie działając w oparciu o art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1077 z późn. zm.), oraz mając na względzie pogarszającą się sytuację epidemiologiczną w zakresie ptasiej grypy, jak też bezpieczeństwo epizootyczne powiatu augustowskiego, zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie mieszkańcom gminy informacji dotyczącej obowiązku zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Augustowie miejsc, w których utrzymywany jest drób (zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 2b), Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju...