Aktualności

Bezpłatne badania mammograficzne w Sztabinie

„Poprawa standardów usług kulturalnych i społecznych poprzez poprawę warunków funkcjonowania oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaziewo”

W ramach programu „Odnowy wsi województwa podlaskiego –Kreatywna wieś” „Poprawa standardów usług kulturalnych i społecznych poprzez poprawę warunków funkcjonowania oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaziewo” Gmina Sztabin otrzymała wsparcie w wysokości 28 693,00 zł co pozwoli na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jaziewie. W ramach projektu zostaną zakupione: krzesła bankietowe stoły bankietowe wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED montaż klimatyzatorów budowa altanki przy świetlicy wiejskiej. Głównym celem Programu Odnowy Wsi Województwa...

XIII Wystawa Koni Rasy Zimnokrwistej i Ardeńskiej

Dopłata do zbóż

ROLNIKU! Przygotuj magazyny przed nowymi żniwami, sprzedaj swoje zboże i uzyskaj:

POSTANOWIENIE NR 34/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W SUWAŁKACH

z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Sztabin do stanu faktycznego
Załączniki
2 Postanowienie.pdf [647.78Kb]
Dodano piątek, 05 maj 2023 przez tworca

Zaproszenie na kolejną edycję bezpłatnych warsztatów z zakresu mikrobiogazowni rolniczych

Bezpłatne warsztaty dla rolników z zakresu mikrobiogazowni rolniczych Uprzejmie informujemy, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje kolejną edycję bezpłatnych warsztatów z zakresu mikrobiogazowni rolniczych, skierowanych przede wszystkim do rolników oraz małych i średnich przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej. W trakcie warsztatów zapewniona zostanie możliwość obejrzenia mikrobiogazowni rolniczej funkcjonującej w gospodarstwie rolnym. Zgodnie z przyjętymi założeniami liczba uczestników pojedynczego szkolenia będzie wynosiła ok. 40 osób. Szczegółowe informacje oraz formularz...

XXIX Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym

Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych to spotkanie dedykowane branży rolniczej, umożliwiające nawiązanie kontaktów sprzedażowych, prezentację oferty handlowej i hodowlanej oraz bezpośredni kontakt z klientem.

Zgłoszenie do obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sztabin

Wójt Gminy Sztabin informuje, iż zgodnie z zapisami art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Każdy właściciel nieruchomości na terenie gminy Sztabin wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków ma obowiązek złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji prowadzonej przez Gminę. W związku z powyższym Wójt Gminy Sztabin zwraca się do wszystkich...
Załączniki
zgloszenie.docx [22.23Kb]
Dodano piątek, 05 maj 2023 przez tworca

Obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego i bitwy pod Jastrzębną

Obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego i bitwy pod Jastrzębną 19 kwietnia 1863 roku wybuchła bitwa pod Jastrzebną w której oddział pod dowództwem Józefa Ramotowskiego „Wawra” pokonał wojska rosyjskie. Był to jeden z epizodów powstania styczniowego, którego 160. rocznicę uczcili 19 kwietnia 2023 roku mieszkańcy Gminy Sztabin i powiatu augustowskiego. W uroczystościach udział wzięli poseł na sejm Jarosław Zieliński, Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, Starosta Powiatu augustowskiego Jarosław Szlaszyński wraz z zarządem powiatu, władze Gminne. Uroczystość objął patronatem prezydent...

Trenuj jak żołnierz

Rozpoczynamy kolejną wersję programu „Trenuj z wojskiem”, tym razem pod nazwą „Trenuj jak żołnierz”. Jest to kolejna, rozszerzona wersja, która odpowiada potrzebom zgłaszanym przez uczestników edycji programu „Trenuj z wojskiem”. Projekt jest skierowany do wszystkich, którzy chcą odbyć podstawowe wojskowe szkolenie i być przygotowanym, aby w razie zagrożenia bronić Ojczyzny. W ramach „Trenuj jak żołnierz”, czyli rozszerzonej wersji projektu „Trenuj z wojskiem” każdy ochotnik może zgłosić się na 16-dniowe szkolenie wojskowe, które pozwoli zapoznać się z wojskiem i nabyć podstawowe umiejętności...

TERMINARZ WYWOZU WIELKOGABARYTÓW I ELEKTROZŁOMU

TERMINARZ WYWOZU WIELKOGABARYTÓW I ELEKTROZŁOMU Z TERENU GMINY SZTABIN W 2023 R. Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Miejscowość Data Sztabin ulice: Augustowska, Brzostowskiego, Kościuszki, Młodości, Ogrodowa, Piaski, Rybacka 18.08.2023 r. - piątek Krasnoborki, Wolne, Sztabin ulice: Akacjowa, Lipowa, Polna, Spacerowa, Sportowa, Świerkowa, Wierzbowa 21.08.2023 r. - poniedziałek Budziski, Chomaszewo, Cisów, Ewy, Fiedorowizna, Huta, Kryłatka, Kamień, Motułka, Podcisówek 21.08.2023...

Grafik wywozu odpadów od kwietnia 2023 r.

segregowanych (papier, szkło, plastik, popiół, bioodpady) z terenu gminy Sztabin od kwietnia do grudnia 2023 r.

Grafik wywozu odpadów od kwietnia 2023 r.

zmieszanych z terenu gminy Sztabin od kwietnia do grudnia 2023 r.

Spotkanie jednostek OSP - podsumowanie 2022 r.

W dniu 17.03.2023 r. odbyło się spotkanie 8 jednostek OSP z terenu gminy Sztabin w świetlicy wiejskiej w Sztabinie.