Aktualności

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. „REMONT KOŚCIOŁA ŚW. ROCHA W KRASNYMBORZE” W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

Na podstawie § 8 ust. 6  Regulamin Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022  z dnia 23 listopada 2022 r., Gmina Sztabin zawiadamia o rozpoczęciu postępowania zakupowego na realizację zadania pn. „Remont Kościoła Św. Rocha w Krasnymborze”. Prowadzącym postępowanie zakupowe mającym na celu wyłonienie wykonawcy zadania jest Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Rocha w Krasnymborze. Dane kontaktowe: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania NMP w Krasnymborze Krasnybór 45 16-310 Sztabin tel. 604 772 468     Dokumentacja ...

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. „REMONT DUŻEJ WIEŻY ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA W SZTABINIE” W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

Na podstawie § 8 ust. 6  Regulamin Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022  z dnia 23 listopada 2022 r., Gmina Sztabin zawiadamia o rozpoczęciu postępowania zakupowego na realizację zadania pn. „Remont dużej wieży zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Św. Jakuba Apostoła w Sztabinie”. Prowadzącym postępowanie zakupowe mającym na celu wyłonienie wykonawcy zadania jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jakuba Apostoła w Sztabinie. Dane kontaktowe: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jakuba Apostoła w Sztabinie ul....

Informacja o dofinansowaniu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W ramach naboru wniosków z „Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” Gmina Sztabin otrzymała dofinansowanie w wysokości  1 271 000,00 zł na inwestycje: „Remont dużej wieży zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Św. Jakuba Apostoła w Sztabinie” dofinansowanie  w wysokości 783.000,00 zł Zakres robót obejmuje remontowe prace awaryjne hełmu dużej wieży kościoła, naprawę i wzmocnienie muru wieży oraz naprawę i zabezpieczenie żabek i kwiatonów wbudowanych w mury wieży i obejmuje m.in.: - Zdjęcie krzyża i obróbek blacharskich zwieńczenia wieży celem renowacji i dokonania napraw konstrukcyjnych i mocowanie...

80 lecie drewnianej Kaplicy pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Pokoju w Jagłowie

80 lecie drewnianej Kaplicy pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Pokoju w Jagłowie Mieszkańcy Wsi Jagłowo wraz z zaproszonymi gośćmi w niedzielę 2 lipca 2023 r. świętowali 80-cio lecie powstania kaplicy. Kaplica została zbudowana z drewna w 1943 roku. Powstała z inicjatywy ukrywającego się w miejscowości Jagłowo podczas okupacji wikariusza suchowolskiego - ks. Witolda Ostrowskiego, natomiast ołtarz wykonały siostry kapucynki przybyłe podczas II wojny światowej do Suchowoli. Krzyż stojący przed obiektem został ufundowany w 1957 roku przez młodzież z Jagłowa. Trudny okres międzywojenny zmobilizował...

Wianki popłynęły Biebrzą

Wianki popłynęły Biebrzą 23 czerwca na plaży w Sztabinie zorganizowaliśmy spotkanie związane z Nocą Świętojańską, zwaną Nocą Kupały lub potocznie Sobótką. W naszej gminie impreza ta odbywa się od wielu lat. Wydarzeniem rozpoczynającym świętowanie jest szukania kwiatu paproci. W tym roku znalazł go (bardzo szybko) – Oliwier Bugieda – zdobywając za to nagrodę. Serdecznie gratulujemy. Link do pełnego artykułu i galerii zdjęć

XIII Wystawa Koni Rasy Zimnokrwistej i Ardeńskiej w Sztabinie

XIII Wystawa Koni Rasy Zimnokrwistej i Ardeńskiej w Sztabinie 18 czerwca 2023 r. podczas XIII Wystawa Koni Rasy Zimnokrwistej i Ardeńskiej w Sztabinie mogliśmy zobaczyć najpiękniejsze konie z regionu, spełniające rodowodowe warunki wpisu do ksiąg koni hodowlanych. Eksponowane na wystawie zwierzęta zamieszczone są w katalogu opracowanym przez Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku. Do udziału w wydarzeniu zgłosiło się 17 wystawców. Zaprezentowano ogółem 21 koni w kategoriach: klacze roczne/dwuletnie, ogiery roczne/ogiery dwuletnie. Komisja konkursowa w składzie: Robert Rożko, Rafał...

Oficjalne przekazanie bonów mających na celu wsparcie samorządów w ważnych inwestycjach

1 czerwca 2023 roku w Suwałkach odbyło się spotkanie i oficjalne przekazanie bonów mających na celu wsparcie samorządów w ważnych inwestycjach. Gmina Sztabin otrzymała 450 tysięcy złotych przyznane z budżetu Województwa Podlaskiego na zadanie pn. „Budowa budynku garażowo - usługowego na potrzeby OSP w Sztabinie wraz z punktem sprzedaży produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych w Sztabinie”. Drugie dofinansowanie na w/w inwestycję z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja trzecia – PGR) w wysokości 1 mln 950 tysięcy złotych Zakres inwestycji...

V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów

Z inicjatywy Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (ang. – European Crime Prevention Network), działającej przy Komisji Europejskiej, i we współpracy z Europolem, w ponad 20 państwach UE w dniu 21 czerwca 2023 roku organizowany będzie V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów. Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zabezpieczenia domów i mieszkań przed włamaniami. W Polsce wydarzenia te będą skoncentrowane w dniu 21 czerwca, jednak w praktyce odbywać się będą przez cały okres wyjazdów wakacyjnych, a zaangażowana w nie będzie w szczególności Policja....

„Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”

Nowe boisko w Sztabinie w ramach „Programu Olimpia – Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”  Gmina Sztabin otrzymała dofinansowanie na zadanie  „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Sztabinie” w wysokości 2 320 000,00 zł Celem Programu Olimpia jest poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej. Ma ona za zadanie realizację cywilizacyjnej konieczności poprawy dostępu do infrastruktury sportowej, w szczególności dzieciom....

Zaproszenie do udziału w debacie dotyczącej Raportu o stanie gminy

Szanowni Mieszkańcy Gminy Sztabin, na sesji Rady Gminy Sztabin w dniu 31 maja 2023 r. odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Sztabin za 2022 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy. Raport został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sztabin. Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, powinien złożyć do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób. Mieszkańcy będą dopuszczeni...
Załączniki
zgłoszenie do debaty 2023.docx [26.24Kb]
Dodano wtorek, 23 maj 2023 przez tworca
394 2023 Raport o stanie Gminy Sztabin.pdf [3.98Mb]
Dodano wtorek, 23 maj 2023 przez tworca

„Poprawa standardów usług kulturalnych i społecznych poprzez poprawę warunków funkcjonowania oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaziewo”

W ramach programu „Odnowy wsi województwa podlaskiego –Kreatywna wieś” „Poprawa standardów usług kulturalnych i społecznych poprzez poprawę warunków funkcjonowania oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaziewo” Gmina Sztabin otrzymała wsparcie w wysokości 28 693,00 zł co pozwoli na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jaziewie. W ramach projektu zostaną zakupione: krzesła bankietowe stoły bankietowe wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED montaż klimatyzatorów budowa altanki przy świetlicy wiejskiej. Głównym celem Programu Odnowy Wsi Województwa...

POSTANOWIENIE NR 34/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W SUWAŁKACH

z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Sztabin do stanu faktycznego
Załączniki
2 Postanowienie.pdf [647.78Kb]
Dodano piątek, 05 maj 2023 przez tworca

XXIX Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym

Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych to spotkanie dedykowane branży rolniczej, umożliwiające nawiązanie kontaktów sprzedażowych, prezentację oferty handlowej i hodowlanej oraz bezpośredni kontakt z klientem.

Zgłoszenie do obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sztabin

Wójt Gminy Sztabin informuje, iż zgodnie z zapisami art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Każdy właściciel nieruchomości na terenie gminy Sztabin wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków ma obowiązek złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji prowadzonej przez Gminę. W związku z powyższym Wójt Gminy Sztabin zwraca się do wszystkich...
Załączniki
zgloszenie.docx [22.23Kb]
Dodano piątek, 05 maj 2023 przez tworca