Wyniki naboru wniosków projektu pn. „Instalacje fotowoltaiczne na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Sztabin” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Załączniki:
Pobierz plik (OSTATECZNE WYNIKI NABORU.pdf)OSTATECZNE WYNIKI NABORU.pdf[ ]152 kB

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Typ 4. Projekty grantowe.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 - 2020, Nr RPPD.05.01.00-20-0874/20 na podstawie umowy nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0874/20-00 z dnia 22 marca 2021 r.

Wyniki naboru wniosków o grant w ramach realizacji projektu pt. "Instalacje fotowoltaiczne na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Sztabin finansowanego ze środków" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Typ 4. Projekty grantowe.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 - 2020, Nr RPPD.05.01.00-20-0874/20 na podstawie umowy nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0874/20-00 z dnia 22 marca 2021 r.