PRZEDMIOT KONSULTACJI : Zmiana Studium i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sztabin – Uchwała Nr XIII/75/2016 Rady Gminy Sztabin z dnia 17 marca 2016 r.

Dokument jest dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu gminy, pod adresem: https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminySztabin/document/118891/Uchwa%C5%82a-XIII_75_2016

INFORMACJA O PRZEBIEGU PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Protokół z realizacji techniki konsultacyjnejw ramach IPK Gminy Sztabin

INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH:

Data działania: 25 października 2018 r.

Forma działania: Metoda warsztat konsultacyjny z użyciem map

Miejsce wydarzenia: Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16 – 310 Sztabin,

Temat: Zmiana Studium i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sztabin – Uchwała Nr XIII/75/2016 Rady Gminy Sztabin z dnia 17 marca 2016 r.

Załączniki:
Pobierz plik (protokół warsztat z mapami.pdf)protokół warsztat z mapami.pdf[ ]1261 kB

Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej w ramach IPK Gminy Sztabin

INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH:

Data działania: 20 września 2018 r. – 30 października 2018 r.

Forma działania: Metoda punkt konsultacyjny

Miejsce wydarzenia: Punkt konsultacyjny – Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16 – 310 Sztabin,

Temat: Zmiana Studium i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sztabin – Uchwała Nr XIII/75/2016 Rady Gminy Sztabin z dnia 17 marca 2016 r.

Załączniki:
Pobierz plik (protokół punkt konsultacyjny.pdf)protokół punkt konsultacyjny.pdf[ ]732 kB

INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH:

Data działania: 7 października 2018 r. 14 października 2018 r.

Forma działania: Metoda dni otwartych wraz z punktem konsultacyjnym

Miejsce wydarzenia: Sztabin, Jaminy

obraz

Na podstawie art. 9 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), Rada Gminy Sztabin uchwala, co następuje: