Wójt Gminy Sztabin informuje, iż przyjmowane są wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

Na podstawie uchwały Nr XLII/571/2022 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r., w związku z umową DIT-I.8031.28.2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej Gminie Sztabin w kwocie 62 000,00 zł.

Na podstawie umowy zawartej w dniu 21 lipca 2017 r. Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej w kwocie 70 000,00 zł przeznaczonej na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego.

Z dniem wejścia w życie przepisów tj. 17 sierpnia br. nowego rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o dodatek węglowy Urząd Gminy Sztabin rozpoczął przyjmowanie wniosków o dodatek węglowy. Oznacza to, że gospodarstwa domowe mogą już składać wnioski o wypłatę 3000 zł dodatku na zakup węgla.

Kto może złożyć wniosek o dodatek węglowy

Dotacje dla OSPDo strażaków z powiatów: augustowskiego, monieckiego, sejneńskiego i suwalskiego trafiły symboliczne czeki z dotacjami z budżetu województwa. W piątek, 12 sierpnia, przekazali je przedstawicielom samorządów i lokalnych jednostek OSP, członek zarządu Wiesława Burnos oraz radni wojewódzcy: Jadwiga Zabielska i Paweł Wnukowski.

Stanowisko samorządowców10 sierpnia 2022 roku w miejscowości Sztabin spotkali się Samorządowcy w sprawie budowy bezpiecznej drogi łączącej północną część województwa z jego stolicą Białymstokiem.

Jest to wspólne stanowisko 39 samorządów z regionu.