otawrcie budynku

W dniu 23.08.2021 r. dokonaliśmy uroczystego otwarcia świetlicy wiejskiej w Sztabinie.

W otwarciu udział wzięli Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki wraz z radnymi wojewódzkimi Pawłem Wnukowskim i Bogdanem Dyjukiem,  poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Zieliński, Starosa Powiatu Augustowskiego Jarosław Szlaszyński i radni powiatowi, Dyrektor  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Andrzej Zarzecki, Komendant PSP Augustów Leszkek Krzyżewski, Dyrektor PGE Oddział Suwałki Adam Suchocki, Ks. Krzysztof Bronakowski proboszcz Parafii Świętego Jakuba Apostoła w Sztabinie, Ks. Jerzy Galiński proboszcz Parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Apostołów w Ełku. W otwarciu uczestniczyły władze Gminy Sztabin i jednostki współpracujące, stowarzyszenia oraz wykonawca przebudowy Firma „Kruder Budownictwo”

Zdjęcie pierwsze z obchodówNa Wzgórzu Krzyży w Gibach, miejscu upamiętniającym pomordowanych podczas Obławy Augustowskiej, oddano hołd ofiarom tej największej zbrodni dokonanej na Polakach po II wojnie światowej. Uroczystości odbyły się w niedzielę 11.07.2021 roku.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele Św. Anny w Gibach, pod przewodnictwem ks. Stanisława Wysockiego, prezesa Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 roku. Następnie spod kościoła wyruszyła procesja pod Krzyż-pomnik, gdzie uczczono pamięć pomordowanych.

Już 1 lipca rozpocznie się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu. Żeby to zrobić, musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

odnow wsi - Stanisław Derehajło„Inteligentne/Sprytne wsie (Smart Village) to nowa koncepcja kształtowania polityki UE, która ma bardzo istotne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich, zarówno ze względu na nowe możliwości tworzenia miejsc pracy, jak i z punktu widzenia jakości życia na wsi”.

Otrzymane wsparcie w wysokości  14 735,00 zł. pozwoli na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sztabinie.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.  poz. 713 ze zm.) zwołuję XXVII Sesję Rady Gminy Sztabin na dzień 18 maja 2021 r., o godz. 900, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53

Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 to specjalny transport, organizowany przez Gminę. Mogą z niego skorzystać osoby z niepełnosprawnościami i te, które nie zdołają  samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień (np. ze względu na wykluczenie komunikacyjne). To bezpłatny transport z domu do punktu szczepień i z powrotem.