Otwarcie przedszkola - przecięcie wstęgiDnia 6 czerwca 2022 roku odbyło się otwarcie przedszkola przy Szkole Podstawowej im. Karola Brzostowskiego w Sztabinie. W otwarciu uczestniczyli: Jarosław Zieliński poseł na sejm RP, Pani Marszałek Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos z radnymi sejmiku Pawłem Wnukowskim i Bogdanem Dyjukiem, Prezes WFOŚiGW Maciej Borzyszkowski, Starostowie powiatu Augustowskiego Pan Jarosław Szlaszyński i Dariusz Szkiłądź wraz z radnymi, Ks. Krzysztof Bronakowski proboszcz Parafii Świętego Jakuba Apostoła w Sztabinie. W otwarciu uczestniczyły władze Gminy Sztabin i jednostki współpracujące, stowarzyszenia oraz wykonawca Firma „Remontdom” z Białegostoku.

II edycja programu Polski ŁadNazwa zadania:

„Modernizacja i remont budynków komunalnych w miejscowościach Huta i Jastrzębna Druga”.

W ramach w/w zadania zostaną wyremontowane dwa budynki po byłych szkołach. Planowana jest wymiana pokrycia dachowego na budynku w Hucie wraz z oszalowaniem i wymianą stolarki okiennej.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało poradnik na czas kryzysu i wojny "Bądź gotowy!".

W poradniku w prosty sposób wyjaśniono, jak przygotować się do funkcjonowania/działania w sytuacji kryzysowej – co zrobić, by uniknąć zagrożenia i jak się zachować podczas jego wystąpienia. Sytuacje kryzysowe mogą mieć różne podłoże – i nie zawsze musi to być intencjonalne działanie człowieka, ale np. wypadek/awaria w zakładzie przemysłowym, który wykorzystuje w procesie technologicznym niebezpieczne substancje – dlatego warto być przygotowanym. Wiedzieć, co oznaczają np. wyjące syreny, jak się alarm odwołuje, co należy wtedy zrobić.

elektrokardiografy w sztabinie

W lutym 2022 roku Jarosław Karp, Wójt Gminy Sztabin przekazał na ręce lekarza rodzinnego Dariusza Trojanowskiego do Przychodni Lekarzy Rodzinnych w Sztabinie dwa elektrokardiografy:

Konkurs plastycznyKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że rozpoczął się XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł 30 grudnia 2021 r. z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników lub pobierających świadczenie z ubezpieczenia społecznego rolników. Umowa obowiązuje od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. i jest finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.