Informuję, że w dniu 9 grudnia 2020 roku, o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sztabin odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztabin w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Porządek posiedzenia:

Informuję, że w dniu 9 grudnia 2020 roku, godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sztabin odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Sztabin w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Porządek posiedzenia:

Informuję, że w dniu 9 grudnia 2020 roku, o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sztabin odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Sztabin w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Porządek posiedzenia:

Informuję, że w dniu 9 grudnia 2020 roku, o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sztabin odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Sztabin.

Porządek posiedzenia:

  1. Zamawiający:

Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16 – 310 Sztabin

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamień zlokalizowanego na działce o numerze 98, obręb Kamień, gm. Sztabin.

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

„Odławianie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sztabin oraz opieka nad nimi w 2021 roku” odbywać się powinna zgodnie z: