Celem skutecznego zwalczania wścieklizny, w kolejnej akcji szczepień – zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie u lisów wolno żyjących – metodą zrzutów z samolotów,

w planowanym terminie od 22 do 30 kwietnia 2021 r.

W związku z wystąpieniem szkód w uprawach ozimych, Wójt Gminy Sztabin informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania.

Informuję, że w dniu 21 kwietnia 2021 roku, o godz. 800 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sztabin odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Sztabin w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Informuję, że w dniu 21 kwietnia 2021 roku, godz. 800 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sztabin odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Sztabin w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Informuję, że w dniu 21 kwietnia 2021 roku, o godz. 800 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sztabin odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztabin w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Wójt Gminy Sztabin informuje, że od 19 kwietnia 2021 r. do 20 grudnia 2021 r. rusza program kastracji i sterylizacji psów oraz kotów właścicielskich dla mieszkańców Gminy Sztabin.

Zabiegi wykonywane będą w Gabinecie Weterynaryjnym lek. wet. Jarosław Kwiatkowski, ul. Sportowa 12, 16-310 Sztabin.

Zabiegi w  90 % finansowane będą przez Gminę Sztabin i Związek Komunalny BIEBRZA. Właściciel lub opiekun zwierzęcia zobowiązany będzie do pokrycia 10% kosztów zabiegu.