Promocja szczepień jest kolejnym elementem realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. W związku z dobrowolnym charakterem szczepień, ich promocja, mająca na celu zwiększenie liczby osób zaszczepionych w populacji, ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia zwalczania i przeciwdziałania epidemii COVID-19.

odnow wsi - Stanisław Derehajło„Inteligentne/Sprytne wsie (Smart Village) to nowa koncepcja kształtowania polityki UE, która ma bardzo istotne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich, zarówno ze względu na nowe możliwości tworzenia miejsc pracy, jak i z punktu widzenia jakości życia na wsi”.

Otrzymane wsparcie w wysokości  14 735,00 zł. pozwoli na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sztabinie.

Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych. Po zakończeniu wakacji szczepienia będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Przygotowaliśmy informacje dla szkół i placówek w tej sprawie. Wraz z Ministerstwem Zdrowia opracowaliśmy także rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia. Wszystkie materiały zostaną przekazane do szkół za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej.

I. Zamawiający:

Gmina Sztabin

ul. Augustowska 53

16 – 310 Sztabin

NIP: 846 – 15 – 97 – 891

REGION: 790671024

Tel. 87 643 97 50

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku 7 00 – 15:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 102843B – ulicy Lipowej w Sztabinie 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 - 2020, Nr RPPD.05.01.00-20-0874/20 na podstawie umowy nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0874/20-00 z dnia 22 marca 2021 r.