Wójt Gminy Sztabin, działając na podstawie art. 42 ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o planowanych terminach polowań zbiorowych  w sezonie 2021/2022 w Kole Łowieckim Serwy Augustów ZO Suwałki:

Złote Gody 202220 listopada 2022 r. w Świetlicy Wiejskiej w Sztabinie, odbyła się uroczystość uhonorowania mieszkańców naszej Gminy, którzy przeżyli w związku małżeńskim 50 lat. Bohaterami uroczystości było dziesięć par małżeńskich.

Wójt Gminy Sztabin, działając na podstawie art. 42 ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r. poz. 117) podaje do publicznej wiadomości informację o planowanych terminach polowań zbiorowych  w sezonie 2022/2023 w Kole Łowieckim Serwy Augustów ZO Suwałki:

Wójt Gminy Sztabin, działając na podstawie art. 42 ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości termin polowań zbiorowych Koła Łowieckiego ,,Kania” Augustów na terenie Nadleśnictwa Augustów w obwodzie łowieckim nr 65:

Mieszkańcy Gminy Sztabin,

W związku z napiętą sytuacją międzynarodową oraz wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, Wojewoda Podlaski polecił gminom Województwa podlaskiego podanie do publicznej wiadomości wykazu punktów wydawania preparatu jodowego.

Wójt Gminy Sztabin informuje, iż przyjmowane są wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

Na podstawie uchwały Nr XLII/571/2022 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r., w związku z umową DIT-I.8031.28.2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej Gminie Sztabin w kwocie 62 000,00 zł.