Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. w głosowaniu ponownym w dniu 12 lipca 2020 r.

Na podstawie art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, co następuje:

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców.
 2. Wypełniony druk złóż w Urzędzie Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin (pok. 12).

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o udostępnienie spisu wyborców.
 2. Wypełniony wniosek złóż w Urzędzie Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin (pok. 12).
 3. Jeżeli wystąpią nieprawidłowości w spisie wyborców zgłoś reklamację (pisemnie lub ustnie do protokołu).

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o udostępnienie rejestru wyborców.
 2. Wypełniony wniosek złóż w Urzędzie Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin (pok. 12).
 3. Jeżeli wystąpią nieprawidłowości w rejestrze wyborców zgłoś reklamację (pisemnie lub ustnie do protokołu).

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.
 2. Wniosek z wymaganymi załącznikami złóż w Urzędzie Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin (pok. 12).

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie zaświadczenia.
 2. Wypełniony wniosek złóż osobiście w Urzędzie Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin (pok. 12), bądź prześlij telefaksem lub drogą elektroniczną.
 3. Odbierz zaświadczenie osobiście lub przez osobę upoważnioną.

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
 2. Wypełniony wniosek złóż w Urzędzie Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin (pok. 12)
 3. Decyzję możesz odebrać osobiście lub zostanie ona wysłana pod adres zamieszkania wskazany we wniosku.