INSTRUKCJA KROK PO KROKU:

  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.
  2. Do wniosku dołącz n/w dokumenty oraz dowód opłaty skarbowej.
  3. Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek złóż osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego.