W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 70 gości oraz 0 użytkowników.

obraz

WÓJT GMINY SZTABIN

ZAPRASZA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU

W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH

ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZTABIN

20 września 2018 r. – 30 października 2018 r.

Jako uczestnik konsultacji opiniujesz i wpływasz na przyszłość naszej gminy.

Wójt Gminy Sztabin informuje, że osobom niepełnosprawnym chcącym, wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zapewniony jest transport do punktu konsultacyjnego przystosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych i na otwarte spotkania i warsztaty.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 87 643 97 61         

Wójt Gminy Sztabin

Tadeusz Drągiewicz

Wójt Gminy Sztabin zawiadamia, że z przyczyn niezależnych ulega zmianie termin przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztabin. Ostateczny termin składania uwag i wniosków to 30 października 2018 r.

Wójt Gminy Sztabin

Tadeusz Drągiewicz

Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach społecznych w spawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego mogą składać wnioski za pomocą portalu GIP Podlasia pod linkiem: http://geoportal.wrotapodlasia.pl/?temat=opcja6

Wójt Gminy Sztabin

Tadeusz Drągiewicz

Wójt Gminy Sztabin informuje, że osobom zainteresowanym udziałem w konsultacjach społecznych w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztabin, które z różnych względów nie mogą skorzystać z punktu konsultacyjnego w godzinach jego funkcjonowania t.j. 700 – 1500  to po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem telefonu  87 643 97 61 mogą z niego skorzystać do godziny 1700.

Wójt Gminy Sztabin

Tadeusz Drągiewicz

Na podstawie art. 9 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), Rada Gminy Sztabin uchwala, co następuje: