W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Szanowni Państwo!

wojt gminyZ wielką przyjemnością witam na oficjalnej stronie Gminy Sztabin, której celem jest ukazanie piękna i atrakcyjności naszej Małej Ojczyzny. Mam nadzieję, że zamieszczone zdjęcia oraz informacje kulturalne i gospodarcze przyczynią się do bliższego poznania naszej Gminy.

Gościmy

Odwiedza nas 484 gości oraz 0 użytkowników.

W dniu 30 maja 2018 r. Gmina Sztabin zawarła umowę na realizację termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Sztabinie. W wyniku dwukrotnie przeprowadzanego przetargu Wykonawcą inwestycji został Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie. Tak jak informowaliśmy w ubiegłym roku, inwestycja pn. „Termomodernizacja  budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Sztabinie” (w chwili składania wniosku o dofinansowanie w 2016 r. istniał jeszcze Zespół Szkół) zostanie zrealizowana z udziałem środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V, Działanie 5.3, Poddziałanie 5.3.1- Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. Na jej realizację Gmina Sztabin uzyskała dofinansowanie w kwocie 1 121 484,74 zł (co pierwotnie miało stanowić 85 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji). Niestety na skutek ogromnego wzrostu cen w branży budowlanej, wartość inwestycji znacznie wzrosła w stosunku do wartości jaka była określona we wniosku o dofinansowanie, w grudniu 2016 rok tj. 1 324 882,89 zł. Obecnie wartość projektu po zawarciu umów z wykonawcą inwestycji i inspektorem nadzoru wynosi 1 719 998,60 zł. Wartość robót budowlanych - 1 702 000,00 zł. Termin umowny na zakończenia inwestycji ustalono do 28 września 2018 r.

GODZINY PRACY URZĘDU

PONIEDZIAŁEK - 7:00 - 15:00
WTOREK               - 7:00 - 15:00
ŚRODA                   - 7:00 - 15:00
CZWARTEK          - 7:00 - 15:00
PIĄTEK                  - 7:00 - 15:00
SOBOTA, NIEDZIELA - nieczynny

URZĄD GMINY SZTABIN

ul. Augustowska 53
16-310 Sztabin
tel. (87) 643-97-50
fax. (87) 643-97-51
 

KONTO BANKOWE

Rachunek Gminy Sztabin

BS Augustów
nr konta
14 9351 0000 0020 0123 2000 0020

NIP: 846-159-78-91