Informuję, że w dniu  27 września 2021 roku, godz. 800 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sztabin odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Sztabin.

Porządek posiedzenia:

Informuję, że w dniu 27 września 2021 roku, o godz. 800 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sztabin odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Sztabin.

Porządek posiedzenia:

Informuję, że w dniu 27 września 2021 roku, o godz. 800 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sztabin odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztabin.

Porządek posiedzenia:

Szczepienia

Rząd wspólnie z Radą Medyczną rozszerza listę osób mogących dodatkowo wzmocnić swoją odporność przeciw COVID-19. Od 24 września wszystkie osoby, które ukończyły 50 lat będą mogły otrzymać przypominającą szczepionkę marki Pfizer. Od początku września trzecią dawkę szczepienia przeciw koronawirusowi mogą już otrzymywać osoby m.in. leczone onkologicznie, po przeszczepach, z niedoborem odporności lub zakażone HIV.

Spis ludności

W związku z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 Gminny Komisarz Spisowy zaprasza na ogólnopolską akcję Głównego Urzędu Statystycznego pod nazwą „NOC SPISOWA”. W Sztabinie "Noc spisowa" odbędzie się w dniu 25 września 2021 r. od godziny 8:00 do 24:00, w budynku Urzędu Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

W związku z licznymi sygnałami od mieszkańców Gminy Sztabin, związanymi z pojawianiem się wilka na terenie gminy, Wójt Gminy Sztabin przekazuje mieszkańcom informacje w sprawie zasad postępowania w przypadku spotkania z wilkami oraz działań, których należy unikać, aby ograniczyć zagrożenia ze strony tych zwierząt.