W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 134 gości oraz 0 użytkowników.

Zakończyła się realizacja inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Sztabin w ramach PROW 2014-2020”, która obejmowała wykonanie przebudowy dziesięciu odcinków dróg gminnych o łącznej długości około 22 km. Na realizację inwestycji Gmina Sztabin uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na kwotę blisko 3 mln zł. Łączna wartość wszystkich robót drogowych wyniosła blisko 6,1 mln zł.

Pod koniec czerwca dokonano odbioru czterech przebudowanych dróg we wsiach Ostrowie, Balinka, Długie, Kryłatka i Czarny Las. We wrześniu odebrano kolejne dwie drogi we wsiach Karoliny i Huta.

Obecnie została zakończona przebudowa ostatnich czterech odcinków dróg, których wykonawca była firma: Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym S.A. z  Suwałk.

W dniu 20 grudnia 2017 roku dokonano odbioru przebudowy następujących dróg: 

  • Drogi gminnej nr 102824B Wrotki – Jaminy” o długości 3,35 km  i wartości brutto 920 352,72 zł,
  • Drogi gminnej nr 102826B Czarniewo – Jaminy” o długości 2,45 km i wartości brutto 755 619,05 zł
  • Drogi gminnej nr 167511B Krasnoborki kolonie – Kamień kolonie  o długości 2,20 km i wartości brutto 430 108,45 zł.
  • Drogi gminnej nr 102847B „Droga przez wieś Lipowo” o długości 0,93 km i wartości brutto 288 515,16 PLN

Zrealizowana przebudowa dziesięciu dróg gminnych to największa jednorazowa inwestycja w historii gminy Sztabin. Dzięki niej niemal dwukrotnie zwiększyła się długość dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej, gdyż dotychczas łączna długość dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej wynosiła ok. 27 km.

Od wielu lat, na rozwój sieci drogowej Gmina Sztabin (również we współpracy z Powiatem Augustowskim) skutecznie pozyskuje dofinansowanie. Wartość wykonanych w ostatnich 17 latach na terenie naszej gminy inwestycji na drogach gminnych i powiatowych wynosi około 31 mln zł. Na realizację tych zadań pozyskano dofinansowanie w kwocie prawie 17 mln zł.  W ramach tych inwestycji na terenie naszej gminy wybudowano nową nawierzchnię asfaltową na około 70 km dróg, w tym 43 km dróg gminnych. Jest to ogromny postęp, gdyż do 2000 roku, tylko 4 km dróg gminnych posiadało nawierzchnię bitumiczną.   

Janusz Lotkowski

GODZINY PRACY URZĘDU

PONIEDZIAŁEK - 7:00 - 15:00
WTOREK               - 7:00 - 15:00
ŚRODA                   - 7:00 - 15:00
CZWARTEK          - 7:00 - 15:00
PIĄTEK                  - 7:00 - 15:00
SOBOTA, NIEDZIELA - nieczynny

URZĄD GMINY SZTABIN

ul. Augustowska 53
16-310 Sztabin
tel. (87) 643-97-50
fax. (87) 643-97-51
 

KONTO BANKOWE

Rachunek Gminy Sztabin

BS Augustów
nr konta
14 9351 0000 0020 0123 2000 0020

NIP: 846-159-78-91