Jarosław Karp - Wójt Gminy Sztabin

Artur Bogusław Rozmysłowicz – Zastępca Wójta

Agnieszka Truszkowska – Skarbnik

Beata Błażyńska - Sekretarz