W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 124 gości oraz 0 użytkowników.

 podlaskie           ug            prow2 

Działanie – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
 
Poddziałanie 7.2: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

W dniu 20 lipca 2016 roku, Wójt Gminy Sztabin Tadeusz Drągiewicz wraz z Panią Skarbnik Agnieszką Truszkowską uroczyście podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego umowy na dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przebudowy dziesięciu odcinków dróg gminnych. W imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego umowy podpisywał Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego i Stefan Krajewski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, w obecności Bogdana Dyjuka, Członka Zarządu.

Gmina uzyskała dofinansowanie w łącznej kwocie 2 999 109,00 zł, co stanowi 63,63 % wartości inwestycji. Wartość przebudowy dróg zgodnie z zawartymi umowami wynosi łącznie 4 713 367,21 zł. W ramach inwestycji które zostaną zrealizowane w 2017 roku. przebudowanych zostanie ponad 21 km dróg gminnych.

1. Tytuł operacji: Przebudowa drogi gminnej nr 167511B Krasnoborki Kolonie – Kamień Kolonie.

Cel operacji: Usprawnienie komunikacji na terenie wsi Krasnoborki i Kamień poprzez wykonanie przebudowy drogi gminnej.

Opis: W ramach planowanej przebudowy drogi zlokalizowanej obok świetlicy wiejskiej we wsi Krasnoborki, na odcinku o długości 2,2 km pomiędzy drogą powiatową nr 1228B Sztabin – Lipsk, a drogą krajową nr 8, wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa o szer. 3,5 m, przeprowadzony zostanie remont przepustów, a także montaż nowego oznakowania drogi.  

Całkowita wartość operacji: 369 421,64 zł

Kwota Pomocy: 235 062 zł.

2. Tytuł operacji: Przebudowa drogi gminnej nr 102826B Czarniewo – Jaminy

Cel operacji: Usprawnienie komunikacji we wsiach Czarniewo i Jaminy poprzez wykonanie przebudowy drogi gminnej.

Opis: W ramach planowanej przebudowy drogi na odcinku o długości 2,45 km począwszy od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1225B we wsi Jaminy w kierunku wsi Czarniewo wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa o szer. 5,0 m, przeprowadzony zostanie remont przepustów, a także montaż nowego oznakowania drogi.  

Całkowita wartość operacji: 550 493,81 zł

Kwota Pomocy: 350 279 zł

3. Tytuł operacji: Przebudowa drogi gminnej nr 102824B Wrotki – Jaminy

Cel operacji: Usprawnienie komunikacji na terenie wsi Wrotki oraz Jaminy poprzez wykonanie przebudowy drogi gminnej.

Opis: W ramach planowanej przebudowy drogi na odcinku o długości 3,35 km począwszy od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1225B we wsi Jaminy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1220B we wsi Wrotki wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa o szer. 5,0 m, przeprowadzony zostanie remont przepustów, a także montaż nowego oznakowania drogi.  

Całkowita wartość operacji: 748 132,32 zł

Kwota Pomocy: 476 036

4. Tytuł operacji: Przebudowa drogi gminnej nr 102847B „Droga przez wieś Lipowo”

Cel operacji: Usprawnienie komunikacji na terenie wsi Lipowo poprzez wykonanie przebudowy drogi gminnej.

Opis: W ramach planowanej przebudowy drogi na odcinku o długości 0,93 km przebiegającym przez teren skupionej zabudowy wsi Lipowo oraz częściowo kolonijnej wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa o szer. 5,0 m, przeprowadzony zostanie remont przepustów, a także montaż nowego oznakowania drogi.  

Całkowita wartość operacji: 226 804,56 zł

Kwota Pomocy: 144 315 zł

5. Tytuł operacji: Przebudowa drogi gminnej nr 102835B Jastrzębna Pierwsza – Ostrowie – Jastrzębna Druga na terenie wsi Jastrzębna Pierwsza i Ostrowie

Cel operacji: Usprawnienie komunikacji na terenie wsi Ostrowie i Jastrzębna Pierwsza poprzez wykonanie przebudowy drogi gminnej.

Opis: W ramach planowanej przebudowy drogi na odcinku o długości 2,4 km począwszy od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1230B i przejazdu kolejowego we wsi Jastrzębna Pierwsza w kierunku wsi Ostrowie wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa o szer. 5,0 m, przeprowadzony zostanie remont przepustów, a także montaż nowego oznakowania drogi.  

Całkowita wartość operacji: 547 296,65 zł

Kwota Pomocy: 348 244

6. Tytuł operacji: Przebudowa drogi gminnej nr 102833B Cisów – Balinka na odcinku od wsi Długie do wsi Kryłatka

Cel operacji: Usprawnienie komunikacji na terenie wsi Kryłatka i Długie poprzez wykonanie przebudowy drogi gminnej.

Opis: W ramach planowanej przebudowy drogi na odcinku o długości 1,52 km począwszy od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1227B we wsi Kryłatka do skrzyżowania we wsi Długie wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa o szer. 5,0 m, przeprowadzony zostanie remont przepustów, przebudowa zjazdów, a także montaż nowego oznakowania drogi.  

Całkowita wartość operacji: 363 238,48 zł

Kwota Pomocy: 231 128 zł

7. Tytuł operacji: Przebudowa drogi gminnej nr 102827B Ewy – Huta – Motułka na odcinku od wsi Huta do wsi Motułka.

Cel operacji: Usprawnienie komunikacji we wsi Huta poprzez wykonanie przebudowy drogi gminnej.

Opis: W ramach planowanej przebudowy drogi na odcinku o długości 2,65 km począwszy od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1223B we wsi Huta w kierunku wsi Motułka wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa o szer. 5,0 m, przeprowadzony zostanie remont przepustów, przebudowa zjazdów, a także montaż nowego oznakowania drogi.  

Całkowita wartość: 625 913,99 zł

Kwota Pomocy: 398 269 zł

8. Tytuł operacji: Przebudowa drogi gminnej nr 102825B Janówek – Kamień na terenie wsi Karoliny i Janówek

Cel operacji: Usprawnienie komunikacji na terenie wsi Karoliny i Janówek poprzez wykonanie przebudowy drogi gminnej.

Opis: W ramach planowanej przebudowy drogi na odcinku o długości 1,92 km począwszy od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1241B we wsi Janówek, przez obszar zabudowy wsi Karoliny, w kierunku wsi Ewy, wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa o szer. 4,0 m, przeprowadzony zostanie remont przepustów, a także montaż nowego oznakowania drogi.  

Całkowita wartość: 403 133,31 zł

Kwota Pomocy: 256 513 zł

9. Tytuł operacji: Przebudowa drogi gminnej nr 102837B Balinka – Stacja kol. – Jastrzębna Pierwsza – etap II

Cel operacji: Usprawnienie komunikacji na terenie wsi Balinka poprzez wykonanie przebudowy drogi gminnej.

Opis: W ramach planowanej przebudowy drogi na odcinku o długości 2,57 km począwszy od istniejącej nawierzchni asfaltowej przy przejeździe kolejowym, przez obszar leśny i wieś Balinka, wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa o szer. 5,0 m, przeprowadzony zostanie remont przepustów, a także montaż nowego oznakowania drogi.  

Całkowita wartość: 637 592,07 zł

Kwota Pomocy: 405 699 zł

10. Tytuł operacji: Przebudowa drogi gminnej nr 102846B „Droga powiatowa nr 1225B – Czarny Las”

Cel operacji: Usprawnienie komunikacji we wsi Czarny Las poprzez wykonanie przebudowy drogi gminnej.

Opis: W ramach planowanej przebudowy drogi na odcinku o długości 1,22 km począwszy od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1225B Sztabin – Mogilnice, w kierunku wsi Czarny Las, wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa o szer. 4,0 m, przeprowadzony zostanie remont przepustów, a także montaż nowego oznakowania drogi.  

Całkowita wartość: 241 340,38 zł

Kwota Pomocy: 153 564 zł

Drogi 2016     Podpisanie

GODZINY PRACY URZĘDU

PONIEDZIAŁEK - 7:00 - 15:00
WTOREK               - 7:00 - 15:00
ŚRODA                   - 7:00 - 15:00
CZWARTEK          - 7:00 - 15:00
PIĄTEK                  - 7:00 - 15:00
SOBOTA, NIEDZIELA - nieczynny

URZĄD GMINY SZTABIN

ul. Augustowska 53
16-310 Sztabin
tel. (87) 643-97-50
fax. (87) 643-97-51
 

KONTO BANKOWE

Rachunek Gminy Sztabin

BS Augustów
nr konta
14 9351 0000 0020 0123 2000 0020

NIP: 846-159-78-91