Wrotki zostały założone w połowie XVIII wieku w ramach dóbr królewskich w Puszczy Jaminy. W 1760 roku Wrotki liczyły półtorej włóki, zatem była to ówcześnie bardzo niewielka wioska zamieszkała przez dwóch gospodarzy. Dwadzieścia lat później wioska liczyła już ponad 6 włók ziemi uprawnej oraz 8 gospodarzy. Taki sam stan zaludnienia był w 1789 roku, wioska składała się z 8 domów, mieszkało w niej prawie 30 osób[1]. Według opisu z tego czasu „od wioski Wrotek, droga bagnista i lasem wychodzi, las gęsty na trzy ćwierci mile ciągnący się, w tym lesie jedlina i osina”.[2]

Po 1795 roku wieś została włączona do dóbr rządowych. W 1827 roku naliczono 12 domów i 74 mieszkańców.[3] Wrotki w 1836 roku liczyły 188 mórg ziemi, należały do dóbr rządowych Adamowicze (przed 1836 rokiem do dóbr Łabno).[4] Opis w ostatnich latach XIX stulecia informuje: Wrotki: wieś powiat augustowski, gmina Dembowo, ma 14 domów i 122 mieszkańców, 188 mórg[5].  W następnych latach liczba ludności spadła, w 1911 roku liczyła 104 mieszkańców.[6] Po I wojnie światowej było jeszcze mniej mieszkańców. Wieś Wrotki w 1921 roku liczyła 16 domów i 87 mieszkańców, należała do gminy Dębowo[7].

Klonowo (osada)

Klonowo powstało w latach dwudziestych XIX wieku, dane z 1827 mówią o 2 domach i 14 mieszkańcach osady Klonowo,[8] powstała na ziemiach rządowych. Tę miejscowość zaznaczano również na mapie z lat trzydziestych XIX stulecia (osada Klonowo). Klonowo jako kolonie wymienia się też w spisie dóbr rządowych Adamowicze z 1836 roku, liczyły ówcześnie 23 morgi[9]. W 1911 roku w Klonowie naliczono 9 mieszkańców[10], była ¼o zat¼m niewielka miejscowość. W 1921 roku w tej osadzie leśnej notowano 3 domy i 24 mieszkańców, miejscowość należała do gminy Dębowo[11].


[1] Wiśniewski J, Dzieje...., s. 271.

[2] Rękopiśmienne...., s. 56.

[3] Tabella miast i wsi....., tom II, s. 291.

[4] Ryżewski G, Dzieje.... s .112.

[5] Słownik Geograficzny....., tom XIV, s. 54.

[6] Ryżewski G, Dzieje.... s .115.

[7] Skorowidz...., s. 2.

[8] Tabella...., tom II, s. 212.

[9] Ryżewski G, Dzieje.... s .112.

[10] Ryżewski G, Dzieje.... s .115.

[11] Skorowidz...., s. 2.