Ta miejscowość powstała w latach czterdziestych XIX stulecia w ramach dóbr sztabińskich, w poprzednich latach były tu pola uprawne i lasy. Pierwsi osadnicy mieli zapewne liczne przywileje (wolnizny, wolne) od Karola Brzostowskiego i stąd wzięła się nazwa Wolne. W czasie uwłaszczenia po śmierci Brzostowskiego powstało tutaj 15 gospodarstw na 335 morgach ziemi.[1] W 1890 roku istniało (Wolna) 17 domów ze 106 mieszkańcami[2].

Wieś Wolne miała w 1921 roku 18 domów i 112 mieszkańców, w tym 3 ewangelików[3].


[1] Słownik Geograficzny....., tom XII, s. 48.

[2] Tamże, tom XIII,  s. 856.

[3] Skorowidz miejscowości...., s. 7.