Na mapach z pierwszej połowy XIX wieku można odnaleźć rzeczkę o nazwie Ściokła oraz kilka zabudowań zwanych Okła. Powstało tutaj niewielkie osiedle w ramach dóbr sztabińskich, związane z wsią Krasnybór. Miejscowość Ściokła jest wymieniana w czasie uwłaszczenia ziemi dworskiej podczas wykonywania zapisów testamentu Karola Brzostowskiego.[1] Słownik Geograficzny nazywa ją Szkła i informuje o 8 uwłaszczonych gospodarstwach na 231 morgach ziemi.[2] W 1889 roku było tutaj 9 domów i 72 mieszkańców, miejscowość należała do gminy Sztabin i parafii Krasnybór.[3]

W latach 1925-1929 prowadzono tutaj oraz w Krasnymborze prace komasacyjne.
W 1929 roku notowano 10 domów mieszkalnych[4].


[1] Ryżewski G, Dzieje..., s. 167.

[2] Słownik Geograficzny....., tom XII, s. 48.

[3] Słownik Geograficzny....., tom X, s. 408.

[4] 63/33/0/53 [...]scalenie gruntów wsi Krasnybór i Ściokła gminy Sztabin [..., korespondencja, protokoły, opis obszaru, scalenia, wykaz gospodarstw i właścicieli, decyzje, orzeczenia, uchwały, podania, wykazy podziału wspólnot, deklaracje]; 1925-1929 hasła indeksu: Krasnybór; Ściokła, opis: poszyt; ; ; ; polski; s.269; ; ; Szt. 278, 279 84 24 Verkoppelung;