Pierwotnie w miejscu wsi istniał ostęp leśny zwany Ostrów należący do królewskiej Puszczy Perstuńskiej. Ten ostęp leśny w 1602 roku został nadany przez króla Zygmunta III na rzecz mieszczan z Lipska. Od tej pory okolice wsi stały się własnością mieszczan lipskich, lasy wycięto na pola, mieszczanie posiadali tutaj różne zabudowania gospodarcze. Znajdowały się tutaj pola zwane: Podjasienie, Wierzchowina, Podłucze. Tak było przez następne wieki. W 1820 roku mieszczanie lipscy posiadali 219 mórg lasów, pól i łąk w tej okolicy[1].

Po 1820 roku powstała osada zwana początkowo Przemieście Ostrowie, było to coś w rodzaju kolonii miasta Lipska. Osadę taką dokładnie widać na ówczesnych mapach.

Ostrowie na mapie z 1839 roku

Zatem Ostrowie nie ma wspólnej historii z innymi miejscowościami tej gminy, nawet z leżącą w pobliżu Jastrzębną, w 1867 roku włączono go do gminy Petropawłowsk (później Lipsk)[2].

Niestety brak dokładniejszych danych ze Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego. W okresie międzywojennym ta wioska była już całkiem dużym osiedlem. Mapy z tego okresu informują o liczbie prawie 50 domów.


[1] Wiśniewski J, Dzieje osadnictwa....., s. 151.

[2] Słownik Geograficzny....., tom VIII, s. 26.