Zapewne ta wioska powstała na przełomie XVII i XVIII wieku jako „obsługa” folwarku Cisów. Mieszkali tu chłopi pracujący w tamtejszym folwarku. Pierwszych danych o istnieniu wsi dostarczają akty kościelne z 1744 roku.[1] (Kryłatkę). Nazwa wsi pochodzi od wschodniosłowiańskiego przymiotnika kryłatyj, czyli skrzydlaty.[2]

Była to jedna z wielu wiosek należących do rodziny Chreptowiczów. Opis parafii krasnoborskiej z 1784 roku wspomina: Kryłatka- JW. JPana Chreptowicza na zachodnie letnim trzy ćwierci mili [od kościoła krasnoborskiego].[3]

Kryłatka należała do mniejszych miejscowości w ramach dóbr sztabińskich, w 1827 roku notowano tutaj zaledwie 8 domów i 43 mieszkańców.[4] Jednak w połowie XIX wieku istniało tutaj około 20 gospodarstw, właśnie tyle uwłaszczono na 534 morgach ziemi.[5] Słownik Geograficzny z 1883 roku notuje 18 gospodarstw (domów) i 119 mieszkańców. Miejscowość należała do gminy Sztabin i parafii Krasnybór.[6]

Kolejne lata to wzrost liczby mieszkańców i domów, mimo wybuchu I wojny światowej. W 1921 roku w miejscowości Kryłatka notowano w 1921 roku 22 domy i 130 mieszkańców.[7] W 1923 roku powstała tutaj szkoła powszechna z liczbą 70 uczniów. W 1930 roku chodziło do niej już 100 uczniów. Nauczycielami byli: Józef Kryszyn i Józef Samotyko[8]. Scalenie gruntów przeprowadzono tutaj dość szybko w 1934 roku.[9]


[1] Wiśniewski J, Dzieje osadnictwa...., s. 201.

[2] Nazwy miejscowe....., tom V, s. 371.

[3] Wernerowa W, Rękopiśmienne opisy...., s. 72.

[4] Tabella...., tom I, s. 246.

[5] Słownik Geograficzny...., tom XII, s. 48.

[6] Tamże, tom IV, s. 747.

[7] Skorowidz miejscowości...., s. 5.

[8] Jemielity W, Szkoły powszechne...., s. 21.

[9] 63/33/0/54 [...]scalenie gruntów wsi Kryłatka gminy Sztabin [korespondencja, wykazy właścicieli, protokoły, opis obszaru, orzeczenia, wykaz klas]; 1934-1934, hasła indeksu: Kryłatka, opis: poszyt; ; ; ; polski; s.253; ; ;