Otwarcie drogiW dniu 4 września w miejscowości Kopiec odbyło się otwarcie odcinka drogi powiatowej Budziski – Kopiec, przebudowanej w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1223B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1220B do drogi gminnej Nr 102829B Janówek – Kopiec” zrealizowanej wspólnie przez Gminę Sztabin i Powiat Augustowski w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przy dofinansowaniu z budżetu państwa w wysokości 50 %. Zadanie zostało wykonane na odcinku drogi powiatowej Podcisówek – Huta – Kopiec o długości 3,82 km tj. od wsi Kopiec do zjazdu do wsi Budziski i Janówek. Całkowita wartość zadania wyniosła 1 524 189,34 zł, przy dofinansowaniu z budżetu państwa w kwocie 762 095 zł. Udział finansowy Gminy Sztabin wyniósł 25 % kosztów całej inwestycji tj. 381 047 zł.

W uroczystym przecięciu wstęgi wzięły udział władze wojewódzkie, powiatowe, gminne oraz licznie przybyli mieszkańcy wsi Kopiec. Wśród licznie przybyłych gości obecni byli m.in. Mieczysław Kazimierz Baszko - Marszałek Województwa Podlaskiego, Bogdan Dyjuk – Członek Zarządu Woj. Podlaskiego, Jarosław Szlaszyński i Katarzyna Beata Sturgulewska – Starosta oraz Wicestarosta Powiatu Augustowskiego, Andrzej Sobolewski – Przewodniczący Rady Powiatu Augustowskiego, Tadeusz Drągiewicz – Wójt Gminy Sztabin, Paweł Karp – Przewodniczący Rady Gminy Sztabin, Daniel Hiero – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie oraz Krzysztof Szymczyk – przedstawiciel Wykonawcy robót, firmy „P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk” z Dąbrowy Białostockiej.

Objęty przebudową odcinek drogi powiatowej stanowi element jednego z głównych ciągów komunikacyjnych, przebiegających przez Gminę Sztabin. Wykonanie przebudowy drogi pozwoliło m.in. na ostateczne połączenie na terenie naszej gminy drogi krajowej nr 8 z drogą powiatową Białobrzegi – Kopiec – Dolistowo. Wykonane zadanie stanowiło kontynuację ubiegłorocznej inwestycji drogowej zrealizowanej wspólnie przez Powiat Augustowski i Gminę Sztabin, w ramach której powstał ciąg komunikacyjny od Sztabina przez Kunichę i Janówek, aż do Huty. Ponadto jest także kolejnym etapem realizowanej sukcesywnie od kilku lat przez Powiat Augustowski oraz gminy Sztabin, Bargłów Kościelny i Lipsk inwestycji mającej na celu wybudowanie w najbliższej przyszłości połączenia drogowego od drogi krajowej nr 61 (w m. Barszcze gm. Bargłów Kościelny), przez drogę krajową nr 8 (w m. Podcisówek gm. Sztabin), do drogi wojewódzkiej nr 664 i dalej, aż do granicy naszego państwa z Białorusią (w m. Lipszczany w gm. Lipsk), przebiegającego przez teren trzech gmin, o łącznej długości ok. 61 km. Do zakończenia tworzenia ciągu komunikacyjnego pozostanie tylko wykonanie przebudowy drogi od wsi Kopiec do Kanału Augustowskiego o dł. ok. 3,5 km.

To kolejna już inwestycja zrealizowana przez Gminę Sztabin w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wcześniej przebudowane zostały drogi: Sztabin – Huta, Kamień – Krasnoborki, ul. Sportowa w Sztabinie oraz Sztabin – Janówek – Huta, dzięki czemu aż na 21 km dróg gminnych i powiatowych na obszarze naszej gminy ułożona została nawierzchnia asfaltowa.

Gmina Sztabin buduje drogi we własnym zakresie, ale także wspólnie z Powiatem Augustowskim. Efektem tego są nowe ciągi komunikacyjne w środkowej i wschodniej części naszej gminy, od Sztabina przez Janówek do Huty i Kopca oraz od Podcisówka przez Krasnybór do granicy z gminą Lipsk. Na rozwój sieci drogowej Gmina Sztabin skutecznie pozyskuje dofinansowanie. Wartość wykonanych w ostatnich 15 latach na terenie naszej gminy inwestycji na drogach gminnych i powiatowych wynosi ponad 20 mln zł. Na realizację tych zadań pozyskano dofinansowanie w kwocie prawie 11 mln zł. W ramach tych inwestycji na terenie naszej gminy wybudowano nową nawierzchnię asfaltową na ponad 44 km dróg, w tym 21 km dróg gminnych. Jest to ogromny postęp, gdyż do 2000 roku, tylko 4 km dróg gminnych posiadało nawierzchnię bitumiczną.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia.

Janusz Lotkowski