W dawnych czasach granice między różnymi majątkami ziemskimi wyznaczano usypaniem kopców. W miejscu wsi istniał właśnie taki Kopiec, w pobliżu w pierwszej połowie XVIII wieku powstała niewielka wieś o tej nazwie. Jest notowana po raz pierwszy w 1744 roku.[1] Leżała na ziemiach spornych między Skarbem Państwa i majątkiem Chreptowiczów, ostatecznie przejęli je Chreptowiczowie. W 1789 roku ta osada liczyła zaledwie 2 domy mieszkalne.[2] Kopiec wymienia też opis parafii krasnoborskiej z tego okresu.[3]

Była to bardzo maleńka osada, w 1827 roku notowano tutaj zaledwie 2 domy i 13 mieszkańców[4]. W latach trzydziestych XIX stulecia rozpoczął się gwałtowny rozwój wsi, na prezentowanej niżej mapie widać już więcej niż dwa zabudowania. U ujścia Olszanki do Netty istniała ówcześnie karczma o nazwie Kopiec przy trakcie drogowym.

Rozwój miejscowości wiązał się z szybkim rozwojem dóbr sztabińskich, do których należała ta wieś. W czasie uwłaszczenia ziemi dworskiej powstało tutaj 57 gospodarstw na 585 morgach ziemi.[5] Według opisu miejscowości z 1884 liczyła ona 41 domów i 216 mieszkańców. Należała do gminy Sztabin i parafii Krasnybór[6].

Spis powszechny z 1921 roku wymienia łącznie Kopiec i Kopczańskie Budy. Obie miały w sumie 48 domów i 255 mieszkańców[7]. W Kopcu dopiero w latach 1933-1937 przeprowadzono komasację gruntów[8].

Kopczańskie Budy (część wsi Kopiec)

Kopczańskie Budy są wymienione w czasie spisu powszechnego z 1921 roku. Wieś została też umieszczona na mapie wojskowej z 1930 roku.


[1] Wiśniewski J, Dzieje osadnictwa...., s. 243.

[2] Wiśniewski J, Dzieje osadnictwa...., s. 244.

[3] Wernerowa W, Opisy......, s. 72.

[4] Tabella miast i wsi....., tom I, s. 225.

[5] Słownik Geograficzny...., tom XII, s. 48.

[6] Tamże, tom IV, s. 380.

[7] Skorowidz miejscowości...., s. 6.

[8] 63/33/0/49 [...]scalenie gruntów wsi Kopiec gminy Sztabin [korespondencja, wykazy właścicieli, protokoły, orzeczenia, opis obszaru, wykaz klas, kwestionariusz szczegółowy]; 1933-1937, hasła indeksu: Kopiec