Karoliny zostały założone na początku XIX stulecia w ramach dóbr sztabińskich, nazwę wsi niektóre źródła zapisywały jako Karolin. W 1827 roku Karoliny liczyły 12 domów i 81 mieszkańców.[1] Podczas uwłaszczenia ziemi dworskiej powstało tutaj 17 samodzielnych gospodarstw na 421 morgach ziemi[2]. Słownik Geograficzny zapisywał nazwę jako Karolin, w 1884 roku notowano tutaj 15 domów i 124 mieszkańców.[3] Miejscowość należała do gminy Sztabin i parafii Krasnybór. Również w okresie międzywojennym pojawia się nazwa Karolin. Tak zaznaczono na ówczesnych mapach i w spisie powszechnym z 1921 roku, podczas którego wykazano tutaj 20 domów i 111 mieszkańców. [4] Od 1922 roku notowano w tej wsi jednoklasową szkołę powszechną (54 uczniów), istniała do 1939 roku (w 1938 30 dzieci). Uczyły tutaj Stefania Bereskówna i Helena Obiedzińska[5]. W 1931 rozpoczęto scalanie gruntów tej wsi. Prace trwały do 1939 roku.[6]


[1] Tabella miast i wsi...., tom I, s. 198.

[2] Słownik Geograficzny....., tom XII, s. 48.

[3] Tamże, tom III, s. 850.

[4] Skorowidz miejscowości...., s. 6.

[5] Jemielity W, Szkoły powszechne...., s. 21.

[6] 63/536/0/65 [...]scalenie gruntów wsi Karolin gminy Sztabin [korespondencja, orzeczenia]; 1931-1939 hasła indeksu: Karolin