Na przełomie XIX i XX wieku duża wieś Jastrzębna zaczęła się dzielić na dwie mniejsze części zwane Jastrzębna Pierwsza i Druga. Opis z 1882 roku nie wspomina jeszcze podziałów, za to dane z początku XX wieku przekazują informacje o dwóch miejscowościach. W Jastrzębnej Drugiej, według danych z 1921 roku, było 68 mieszkańców i 364 mieszkańców, miejscowość należała do gminy Lipsk[1]. Od 1921 roku istniała tutaj jednoklasowa szkoła powszechna z liczbą 90 uczniów.
W dwa lata później przemianowano ją na szkołę dwuklasową, jednak rok później przestała ona funkcjonować. Od 1925 istniała znowu, ale była już jednostką jednoklasową z liczbą 56 uczniów. Istniała przynajmniej do 1930 roku. Uczyli tutaj Józefa Dobrowolska (1925), Aniela Krysowata (1927), od 1926 znowu Dobrowolska[2].

Kolonia Jastrzębiańskie Drugie (część wsi Jastrzębna Druga)

Po I wojnie światowej majątek ziemski Jastrzębna został przejęty przez rząd polski.
W latach 1923-1937 trwały liczne prace pomiarowe, szacunkowe oraz stopniowa parcelacja tego majątku. W archiwum w Suwałkach zachowało się bardzo wiele szczegółowych danych z tego okresu[3]. Na parcelowanej ziemi wokół Jastrzębnej powstały nowe osady, tak zwane kolonie. Na mapie z okresu przełomu lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku można zauważyć grupę ośmiu domów na północ od wsi Jastrzębna Druga, ówcześnie była to również część Jastrzębnej.


[1] Skorowidz miejscowości...., s. 5.

[2] Jemielity W, Szkoły powszechne...., s. 19.

[3] 63/33/0/18 [Parcelacja majątku państwowego Jastrzębna - korespondencja, zgłoszenia]; 1923-1937
hasła indeksu: Jastrzębna opis: poszyt; ; ; ; polski; s.737; ; ; 66; 63/536/0/15 [...]oszacowanie majątku państwowego Jastrzębna [...głównie korespondencja - podania, wykaz cen sprzedażnych parcel, operat szacunkowy]; 1924-1934, hasła indeksu: Jastrzębna 63/536/0/14 [Parelacja majątku państwowego Jastrzębna - korespondencja, umowy przedwstępne]; 1923-1925 hasła indeksu: Jastrzębna opis: poszyt; ; ; italika; polski; s.1009; ; ; 66; opis: poszyt; ; ; italika; polski; s.112; ; ; Księga kontr. nr 23, nr spr. a/229, nr archiw. 233/PR, 66;

63/536/0/15 [...]oszacowanie majątku państwowego Jastrzębna [...głównie korespondencja - podania, wykaz cen sprzedażnych parcel, operat szacunkowy]; 1924-1934 hasła indeksu: Jastrzębna opis: poszyt; ; ; italika; polski; s.112; ; ; Księga kontr. nr 23, nr spr. a/229, nr archiw. 233/PR, 66; 63/536/0/16 Rejestr pomiarowy i [rejestr pomiarowo-szacunkowy majątek Jastrzębna gmina Lipsk [...] Rodzaj pracy: parcelacja rządowa.; 1926-1926 hasła indeksu: Jastrzębna opis: poszyt; ; ; italika; polski; s.112; ; ; K.P. 54 378 12 55 Vermessungsregister;

63/536/0/17 Akty przeniesienia tytułów własności parcel na nabywców maj. Jastrzębna [...korespondencja, wykazy deklaracji i nakazów płatniczych, wykazy orzeczeń i orzeczenia o przeniesieniu tytułów włąsności]; 1929-1937 hasła indeksu: Jastrzębna opis: poszyt; ; ; italika; polski; s.209; ; ; 67; 63/536/0/18 Orzeczenia [Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Białumstoku w sprawie przeniesienia tytułu własności działek z majątku państwowego Jastrzębna, korespondencja, orzeczenia Wojewody Białostockiego] tom I; 1931-1937 hasła indeksu: Jastrzębna, opis: poszyt; ; ; italika; polski; s.529; ; ; 66;