Miejscowość Ewy została założona na początku XIX wieku na ziemiach dóbr sztabińskich. Niewątpliwie nazwa nawiązuje do imienia Ewy z Chreptowiczów, żony Michała Brzostowskiego ojca Karola. W 1827 roku notowano tutaj 8 domów z 45 mieszkańcami.[1] Wielkość miejscowości nie zmieniała się zbyt szybko. W 1864 roku mieszkało tu 10 rodzin, tyle zostało uwłaszczonych na 228 morgach ziemi.[2] W kilkanaście lat później notowano tutaj zaledwie 7 domów i 73 mieszkańców[3]. Według danych ze spisu powszechnego z 1921 roku w tej wsi było 10 domów i 42 mieszkańców. Miejscowość należała do gminy Sztabin.[4]

W latach 1926-1933 przeprowadzono tu scalenie gruntów, w suwalskim archiwum zachowały się opisy poszczególnych gospodarstw[5].

Podgórze (część wsi Ewy)

Podgórze powstało najpóźniej w latach pięćdziesiątych XIX wieku, występuje wraz z Ewami wśród wsi uwłaszczonych przez Karola Brzostowskiego na mocy jego testamentu.[6] Założono tutaj 4 gospodarstwa na 30 morgach ziemi[7]. Podgórze, według danych z 1921 roku, liczyło 3 domy i 17 mieszkańców. Miejscowość miała status osady.[8] W latach 1926-1933 nastąpiło scalenie gruntów wsi – w tym samym czasie, co w Ewach.[9]


[1] Tabella miast i wsi....., tom I, s. 117.

[2] Słownik Geograficzny....., tom XII, s. 48.

[3] Tamże, tom II, s. 364.

[4] Skorowidz miejscowości....., s. 6.

[5] 63/33/0/38 [Scalenie gruntów wsi Ewy gminy Sztabin - korespondencja, wykazy uczestników, opis obszaru, protokoły posiedzeń, orzeczenia, deklaracje]; 1926-1933

[6] Ryżewski G, Dzieje...., s. 167.

[7] Słownik Geograficzny..... ,tom XII, s. 48.

[8] Skorowidz miejscowości....., s. 6.

[9] 63/33/0/38 [Scalenie gruntów wsi Ewy gminy Sztabin - korespondencja, wykazy uczestników, opis obszaru, protokoły posiedzeń, orzeczenia, deklaracje]; 1926-1933 hasła indeksu: Ewy opis: poszyt; ; ; ; polski; s.178; ; ; 28;