Aktualności

Razem budujemy bezpieczny region!

Misja Wojska Polskiego na Podlasiu to nie tylko ochrona granic - to także partnerstwo w budowaniu silnej wspólnoty. Współpraca z Siłami Zbrojnymi nie ogranicza się do obecności w sytuacjach kryzysowych, ale także jest wsparciem dla lokalnych inicjatyw i działań prewencyjnych.

Razem tworzymy silne społeczeństwo i wzmacniamy odporność państwa.
#WZZPodlasie #wojskopolskie #BezpiecznePodlasie