Dofinansowanie na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową

Nowy Rok i kolejne ważne dofinansowanie na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową. Zadanie pod nazwą Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w Sztabinie” ma na celu modernizację zbiorczej oczyszczalni ścieków w miejscowości Sztabin, ulepszenie i poprawienie technologii oczyszczania ścieków. Pozyskane środki w wysokości 3 363 310 zł tj 100% dofinansowania pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). 10 stycznia br. została podpisana umowa z wicemarszałkiem Markiem Olbryś oraz członkiem zarządu Markiem Malinowskim. W spotkaniu uczestniczyli także przewodniczący sejmiku Bogusław Dębski oraz radny wojewódzki Paweł Wnukowski.

W pierwszej połowie półrocza planowane jest ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy zadania. Realizowane ono będzie w formule zaprojektuj i wybuduj.

Jest to inwestycja bardzo trudna ze względu na brak możliwości wyłączenia oczyszczalni na okres modernizacji gdyż dopływające ścieki do oczyszczalni muszą być oczyszczane.

W imieniu własnym oraz mieszkańców Gminy Sztabin bardzo dziękuję za otrzymane wsparcie.

Wójt Gminy Sztabin

Jarosław Karp