Miejscowość o nazwie Dębowo istniała już w końcu XVIII wieku, pierwsze dane o niej pochodzą z 1784 roku. W tym czasie informuje się o dwóch chłopach ziemianach (płacących czynsz) w Dębowie, wieś była bardzo trudno dostępna (wieś niedostępna, otoczona błotami)[1]. Miejscowość należała do dóbr rządowych tuż przy granicy z Cesarstwem Rosyjskim. Jej znaczenie wzrosło wraz z budową Kanału Augustowskiego, powstała tutaj jedna ze śluz, lecz nie wpłynęło to znacząco na rozwój miejscowości. Później stała się siedzibą gminy o tej nazwie, jednak siedzibę przeniesiono wkrótce do Jamin. Ówcześnie nazwę pisano jako Dembowo.

Okolice Dębowa na mapie z 1839 roku.

W 1827 roku wioska liczyła 3 domy i 17 mieszkańców W końcu XIX wieku mieszkało tutaj 69 osób w 4 domach[2]. Gmina Dembowo liczyła w 1882 roku 2 990 mieszkańców, miała 1 1685 mórg obszaru. W skład gminy wchodziły: Czarniewo, Czarny Las, Dębowo, Jaminy, Jasionowo, Jazewo, Kopytkowo, Klonowo, Lipowo, Łubiane, Mogilnice, Polkowo i Wrotki.[3]

Według danych ze spisu powszechnego z 1921 roku Dębowo dzieliło się na wieś i osadę, w sumie istniało tutaj 5 domów z prawie 50 mieszkańcami[4].


[1] Nazwy miejscowe...., tom II, s. 341, Wiśniewski J, Dzieje..., s. 270.

[2] Słownik Geograficzny....., tom II, s. 28.

[3] Tamże.

[4] Skorowidz miejscowości..... ,s. 2.