Aktualności

Zaproszenie do udziału w debacie dotyczącej Raportu o stanie gminy

Szanowni Mieszkańcy Gminy Sztabin,

na sesji Rady Gminy Sztabin w dniu 31 maja 2023 r. odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Sztabin za 2022 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy. Raport został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sztabin.

Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, powinien złożyć do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób. Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu w debacie nad Raportem o stanie Gminy według kolejności zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko osoby, która chciałaby zabrać głos;
  • adres zamieszkania;
  • listę z podpisami, co najmniej 20 osób.

Formularz zgłoszenia oraz Raport o Stanie Gminy za 2022 rok dostępne są w BIP a także w biurze rady (pokój nr 7).

Załączniki
zgłoszenie do debaty 2023.docx [26.24Kb]
Dodano wtorek, 23 maj 2023 przez tworca
394 2023 Raport o stanie Gminy Sztabin.pdf [3.98Mb]
Dodano wtorek, 23 maj 2023 przez tworca