Złote Gody

20 listopada 2022 r. w Świetlicy Wiejskiej w Sztabinie, odbyła się uroczystość uhonorowania mieszkańców naszej Gminy, którzy przeżyli w związku małżeńskim 50 lat. Bohaterami uroczystości było dziesięć par małżeńskich.

Państwo:

Jadwiga i Eugeniusz Skroccy

Marianna i Piotr Żekało

Regina i Józef Pycz

Honorata i Romuald Stefanowscy

Bogumiła i Leszek Hryń

Jadwiga i Jan Słomscy

Barbara i Edward Drzymkowscy

Wanda i Henryk Wiliwis

Halina i Stanisław Konaszenko

Irena i Stanisław Pomichter,

zostali odznaczeni "Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie", które w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Wójt Gminy Sztabin Pan Jarosław Karp.

W tym szczególnym dniu Jubilatom towarzyszył Ksiądz Proboszcz Krzysztof Bronakowski, Sekretarz Gminy Pani Beata Błażyńska, z-ca Wójta Pan Artur Rozmysłowicz, Przewodniczący Rady Pan Marcin Grzenda.

Szanownym Jubilatom raz jeszcze życzymy wszelkiej pomyślności, wielu wspólnych spędzonych lat w zdrowiu, wzajemnej miłości w otoczeniu najbliższych. Niech ten jubileusz i kolejne, będą przykładem dla przyszłych pokoleń. Spotkaniu towarzyszyła doniosła atmosfera. Pary oprócz medali otrzymały dyplomy i kwiaty. Wspólne chwile przy muzyce umilił Zespół Biebrzanie z Dolistowa.

Przy okazji tego jubileuszu przypominamy, iż do zgłoszenia inicjatywy przyznania „Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” do Wojewody Podlaskiego dla mieszkańców Gminy Sztabin uprawniony jest Wójt. Wobec powyższego w sprawie otrzymania Medali należy zgłaszać się do Urzędu Stanu Cywilnego w Sztabinie.

Image00001
Image00001
Image00002
Image00002
Image00003
Image00003
Image00004
Image00004
Image00005
Image00005
Image00006
Image00006
Image00007
Image00007
Image00008
Image00008
Image00009
Image00009
Image00010
Image00010