Pomoc Finansowa Województwa Podlaskiego w związku z kryzysem migracyjnym

Na podstawie uchwały Nr XLII/571/2022 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r., w związku z umową DIT-I.8031.28.2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej Gminie Sztabin w kwocie 62 000,00 zł.

Powyższa dotacja została przeznaczona remont dróg gminnych 102835B, 167508B, 167512B, 167555B, 167676B, 167691B polegający na uzupełnieniu ubytków w nawierzchni pospółką żwirową.

Kwota remontu nawierzchni dróg została „Opłacona z dotacji Województwa Podlaskiego”

Gmina Sztabin posiada wyodrębnioną dokumentację finansowo – księgową otrzymaną na remont dróg. Na stronie www.sztabin.ug.gov.pl Gmina Sztabin upubliczniła informację o sfinansowaniu remontu ze środków otrzymanych tytułem dotacji Województwa Podlaskiego.

Województwo Podlaskie