Pomoc Finansowa Województwa Podlaskiego przeznaczona na nowego samochodu pożarniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaziewie

Na podstawie umowy zawartej w dniu 21 lipca 2017 r. Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej w kwocie 70 000,00 zł przeznaczonej na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego.

Powyższa dotacja została przeznaczona zakup nowego samochodu pożarniczego dla jednostki  Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaziewie. Nowo zakupiony pojazd to średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Renault D15 zabudowany przez firmę „Szczęśniak, Pojazdy Specjalne z Bielska-Białej”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 849 930,00 złotych.

Kwota zakupu samochodu pożarniczego została „Opłacona z dotacji Województwa Podlaskiego”

Gmina Sztabin posiada wyodrębnioną dokumentację finansowo – księgową otrzymaną na zakup samochodu. Na stronie www.sztabin.ug.gov.pl Gmina Sztabin upubliczniła informację o sfinansowaniu zakupu ze środków otrzymanych tytułem dotacji Województwa Podlaskiego. Zakupiony sprzęt w znacznym stopniu podniesie gotowość bojową jednostki OSP Jaziewo.

Nowy wóz strażacki

 

Nowy wóz strażacki

 

Nowy wóz strażacki

 

Nowy wóz strażacki