Z dniem wejścia w życie przepisów tj. 17 sierpnia br. nowego rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o dodatek węglowy Urząd Gminy Sztabin rozpoczął przyjmowanie wniosków o dodatek węglowy. Oznacza to, że gospodarstwa domowe mogą już składać wnioski o wypłatę 3000 zł dodatku na zakup węgla.

Kto może złożyć wniosek o dodatek węglowy

Dodatek węglowy przeznaczony jest dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel.

  • Dodatek węglowy przysługuje tym, którzy węgiel spalają w kotle, kominku, kozie, ogrzewaczu powietrza, trzonie kuchennym, piecokuchni, kuchni węglowej lub piecu kaflowym. Urządzenia te muszą być zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
  • Nie ma kryterium dochodowego.
  • Dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany będzie pierwszemu z wnioskodawców.
  • Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Gdzie i kiedy można składać wnioski

Wnioski o dodatek węglowy można składać  do 30 listopada 2022 r osobiście w Urzędzie Gminy Sztabin w godzinach: 7.00 – 15.00 lub za pośrednictwem poczty na adres ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin. Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski za pomocą platformy ePUAP.

Zgodnie z zapisami ustawy informacja o przyznaniu dodatku węglowego będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Urzędzie Gminy Sztabin tel. 87 643-97-66 od poniedziałku  do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Wzór wniosku wraz z instrukcją wypełniania znajduje się na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod linkiem 

https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

Do wniosku należy dołączyć klauzulę informacyjną - RODO

Załączniki:
Pobierz plik (KLAUZULA_RODO.pdf)KLAUZULA_RODO.pdf[ ]95 kB