II edycja programu Polski ŁadNazwa zadania:

„Modernizacja i remont budynków komunalnych w miejscowościach Huta i Jastrzębna Druga”.

W ramach w/w zadania zostaną wyremontowane dwa budynki po byłych szkołach. Planowana jest wymiana pokrycia dachowego na budynku w Hucie wraz z oszalowaniem i wymianą stolarki okiennej.

Budynek w Jastrzębnej Drugiej zostanie całkowicie ocieplony wraz z elewacją.

Dofinasowanie z POLSKIEGO ŁADU w wysokości  535 000,00 zł 

Całkowita wartość zadania 600 000,00 zł

Nazwa zadania:

„Przebudowa dróg gminnych: Nr 167501B, Nr 167510B, Nr 102826B na terenie gminy Sztabin” Powstaną nowe drogi w miejscowościach Cisów-Długie przez wieś, Krasnoborki-Kamień, Czarniewo, łącznie planowana jest budowa 7km dróg.

Dofinasowanie z POLSKIEGO ŁADU w wysokości  8 540 000,00 zł

Całkowita wartość zadania 9 000 000,00 zł